Zalig Pasen!

di 11 april 2023 10:15

Traditioneel wordt op Eerste Paasdag een foto gemaakt met de seminaristen van Heiloo en de bisschop.

Na de Eucharistieviering in de kathedraal en gesterkt door een kopje koffie samen op de digitale beeldsensor voor het nageslacht. Hierna volgen twee welverdiende weken vakantie!

De seminariegemeenschap wenst u allen een Zalig Pasen vanuit Heiloo!

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar