Willibrorddag met kardinaal Eijk

wo 08 maart 2023 21:41

Afgelopen maandag was er weer de maandelijkse dag van voortgezette vorming voor de jonge priesters en diakens, de ontmoeting met de bisschop, de Willibrordlezing en een feestelijke viering van de Eucharistie met de bisschop, jonge priesters, diakens en de seminaristen.

De voortgezette vorming werd ingevuld door pater Ward Biemans s.j. Hij heeft de jonge priesters en diakens verder ingeleid op de Geestelijke begeleiding, geven en ontvangen. Vorige maand heeft hij hier ook reeds over gesproken, maar het was goed om het over twee keer te verdelen, er is veel over te zeggen. Hij heeft nuttige handvatten aangereikt waar een ieder verder mee kan.

Voor de Willibrordlezing van deze maand was kardinaal Eijk uitgenodigd. Hij heeft ons in een klein uur een samenvatting gegeven, de rode draad, van zijn nieuwe boek: De band van de liefde, over de katholieke huwelijksmoraal en seksuele ethiek. De kardinaal is hier zeer in thuis en het is altijd boeiend om dit onderwerp op een zo systematische wijze uitgelegd te krijgen. Ook hiermee extra steun voor de pastorale praktijk van de jonge priesters en diakens, maar ook een goede eerste of verdere inleiding voor de seminaristen en andere geïnteresseerden die bij deze lezing aanwezig waren.

In de H. Mis die hierop volgde was de kardinaal hoofdcelebrant en preekte hij over het “niet oordelen” wat in de lezing aan bod komt. Iets wat voor ons, en dat geldt zowel voor priesters als leken, soms niet mee valt. Maar dit is de volmaaktheid waar Christus ons toe roept. Gelukkig schenkt Hij ons ook hier Zijn genade voor en vergeving wanneer het een keer minder goed gelukt is. Bij het afsluitend buffet van deze dag heeft Mgr. Hendriks het Baccalaureaats examen uitgereikt aan Josue Emmanuel. Hij is geslaagd met een Summa Cum Laude. Het examen is van de Universiteit van Lateranen, waar ons seminarie aan geaffilieerd is. Josue loopt nu voor het tweede jaar stage in een parochie in het zuiden van het land. Al met al was het weer een hele mooie Willibrorddag. 

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar