Waarom schenken aan Het Grootseminarie?

vr 06 november 2020 13:59

De Kerk heeft priesters nodig die goed gevormd zijn in de katho­lie­ke traditie. Schenken aan Het Grootseminarie is zorg dragen voor de toekomst van de kerk.

Toekomst van de Kerk

Priesters zijn onmisbaar voor het doorgeven van het geloof. Zij zijn degenen die door de gave van hun wijding met hart en ziel de sacramenten vieren en het evangelie verkondigen zodat de mensen zich laten voeden en inspireren door Gods Heilige Geest in alle facetten van hun leven, in kerk en maatschappij.


Kosten van de priesteropleiding

De kosten van de priesteropleiding zijn aanzienlijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kosten van de studiebeurzen voor de priesterstudenten, het onderhoud aan de gebouwen, het docentencorps, het huishoudelijke en technische personeel.

Een kerkelijke opleiding gedragen door de gelovigen

De priesteropleiding is een kerkelijke opleiding die financieel onafhankelijk is van de Nederlandse overheid. Dit biedt de Kerk de ruimte om het studie- en vormingscurriculum volledig zelf vorm te geven in overeenstemming met de richtlijnen die hiervoor bestaan binnen de Katholieke Kerk. Voor een belangrijk deel is het Grootseminarie hierdoor aangewezen op schenkingen van mensen die de Katholieke Kerk en het seminarie een warm hart toedragen.

Algemene informatie voor uw giften:

Rekeningnummer voor giften: NL64 INGB 0000 0054 64 t.n.v. Het Grootseminarie.
BIC: INGBNL2A
ANBI / RSIN-nummer: 824 10 8000

Bekijk ook:

Bidt u ook mee om roepingen?

Misintenties

Waarom schenken aan Het Grootseminarie?

Nalatenschappen

Schenken met belastingvoordeel

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar