Twee nieuwe priesters

ma 27 mei 2024 12:27

Afgelopen zaterdag 25 mei zijn in de St. Bavo kathedraal in Haarlem Juan Ignacio Jiménez Walker en Josue Enmanuel Mejia Sanchez door bisschop Hendriks tot priester gewijd. Het was een zeer feestelijke viering waarbij ook de Nuntius Mgr. Paul Tschang In-Nam als ook Mgr. Ferrada Moreira bij aanwezig waren en concelebreren.

Mgr. Ferrada is secretaris van het dicasterie voor de Clerus en komt uit Chili, het geboorteland van Juan Ignacio. Ignacio heeft hem de afgelopen jaren leren kennen toen hij in Rome studeerde voor een licentiaat in het Canoniek Recht.Josue komt uit El Salvador en het was heel mooi dat zijn moeder, broer en zus, alsook vele leden van zijn gemeenschap uit El Salvador erbij aanwezig waren.

Na de plechtige viering, waarin Mgr. Hendriks preekte over het werk van de Heilige Geest, en het geestelijk huwelijk van een priester met de Kerk, werd het feest later voortgezet op een locatie waar zowel vele bekenden van Ignacio als Josue bij aanwezig konden zijn. Zowel Josue als Ignacio zijn lid van het Neocatechumenaat, waardoor ze verbonden zijn met veel mensen van deze gemeenschap. Maar ook waren er mensen bij uit de parochies/ regio’s waar zij nu als diaken reeds actief zijn: Josue in de regio van de Waterkant in midden-West-Friesland, en Ignacio in de Parochie van de Heilige Drie-eenheid in het Gooi.

Aanstaande donderdag, Sacramentsdag, zullen de neomisten de Eerste Heilige Mis vieren op het seminarie in Heiloo. De plaats waar zij beiden de opleiding hebben gevolgd, en ook beiden enige tijd hebben gewoond, als onderdeel van de seminariegemeenschap in Heiloo.

Ik dank u voor uw gebed voor deze nieuwe priesters, en ik hoop en vertrouw dat u voor hen wilt blijven bidden. Graag ook voor de huidige seminaristen en ook voor nieuwe roepingen. Voor dit alles veel dank!

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar