Titus Brandsma in de schijnwerpers

vr 15 december 2023 09:14

Op 12 december hebben de Nederlandse priester- en diakenopleidingen een gezamenlijke studiedag gehouden over de heilige Titus Brandsma: de allernieuwste heilige afkomstig uit ons eigen kikkerland.

Titus is de marteldood in het concentratiekamp Dachau gestorven op 26 juli 1942 vanwege zijn heldhaftig optreden en moedig verzet tegen de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 15 mei 2022 werd hij door paus Franciscus heilig verklaard.

De studiedag werd begonnen met de viering van de heilige mis in de Catharinakathedraal van Utrecht. In deze sfeervolle kerk kwamen de ongeveer vijftig deelnemers allereerst samen om zich te laten voeden door dezelfde Heer die Titus heeft begeesterd doorheen zijn leven.

Vervolgens verplaatsten de deelnemers zich naar de Nicolaïkerk van Utrecht voor het academische programma van de dag dat bestond uit een viertal voordrachten. Allereerst ging ddr. K. Pansters in op het karakter van Titus. Vervolgens bezagen we Titus’ leven met dr. B. Hegge, waarbij hij in het bijzonder de Karmelitische geloofsbeleving van Titus belichtte; Titus was namelijk een Karmeliet.

De Karmelieten zijn een groep priesters die het geloof beleven op een wijze die zou zijn ontstaan bij de berg Karmel in het huidige Israël. Hiervan uit was een motto van Titus: “alle mensen met de glimlach van de liefde verdragen en geen gelegenheid tot dienende liefde voorbij laten gaan.” Dit heeft Titus daadwerkelijk gedaan in het concentratiekamp Dachau. Hij bleef vriendelijk voor degenen die hem verschrikkelijk mishandelden en hij bleef voor hen bidden.

Vervolgens ging prof. dr. I. Bocken in op de betekenis van Titus’ nalatenschap voor de hedendaagse honger naar ervaring van God. Hij noemde hierbij dat volgens Brandsma de relatie tussen mens en God voorop staat bij een sterk Godsbeeld, terwijl het Godsbeeld zelf wordt verabsoluteerd bij een zwak Godsbeeld. Zwakke Godsbeelden brengen altijd iets gewelddadigs met zich mee.

Tenslotte gaf de docent kerkgeschiedenis van het St. Willibrordseminarie, dr. P. Hamans, een boeiende inkijk in het verzet van Brandsma in de oorlog als journalist en martelaar. Hij beschreef de samenwerking van Titus met de aartsbisschop van die tijd, mgr. de Jong, en hoe deze samenwerking uiteindelijk het hoogste offer van Titus vroeg: het offer van zijn eigen leven.

Al met al was het een leerzame studiedag waaraan velen goede herinneringen zullen overhouden. Duidelijk is geworden hoe belangrijk Titus Brandsma zijn leven is als boodschap en voorbeeld voor de navolging van Jezus Christus in deze tijd. Titus toonde vreugde en onvermoeibare ijver uit liefde voor God. Laten we bidden dat door Gods kracht wij allemaal Hem op deze wijze kunnen dienen in ons eigen leven.

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar