Deeltijd Theologiestudie

Het is mogelijk in deeltijd theologie te studeren in Bisdom Haarlem-Amsterdam, ook zonder priester, diaken, catechist of pastoraal werker te willen worden. Wij verwijzen u graag naar de pagina van het Theologisch Instituut Sint-Bonifatius.

Boni­fa­tius­in­sti­tuut

Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut ver­zorgt oplei­dingen voor diakens, pas­to­raal werken­den, cate­chisten en belang­stel­len­den die geïn­te­res­seerd zijn in theo­lo­gische vor­ming.

Het Bonifatiusinstituut kan ook een geschikte eerste stap zijn richting het priesterschap voor latere roepingen. Door eerst één of twee jaar aan het Bonifatiusinstituut te studeren kan je je baan nog even behouden (of bijvoorbeeld een andere studie afronden), al wel theologie studeren in een kerkelijke setting, en zo alvast wat “proeven” aan deze levenskeuze.

Op een bepaald moment zal wel de keuze moeten worden gemaakt om fulltime aan het seminarie te studeren (en wonen). Maar de aan het Bonifatius instituut behaalde vakken kunnen (doorgaans) volledig meegenomen worden in de theologie opleiding aan het seminarie.

Voor meer informatie over deze deeltijd opleiding ga naar:

www.bo­ni­fa­tius­in­sti­tuut.nl

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar