Terugblik op een mooie gebedsdag

Op zaterdag 20 april is de jaarlijkse Gebedsdag van het seminarie gehouden. Er was een groep van meer dan honderd mensen op de Gebedsdag afgekomen.

za 27 april 2024 05:48

Op zaterdag 20 april is de jaarlijkse Gebedsdag van het seminarie gehouden. Er was een groep van meer dan honderd mensen op de Gebedsdag afgekomen.

De dag begon zoals altijd in Oesdom waar alle leden van de gebedskring en de andere gasten hartelijk werden ontvangen met een gratis kopje koffie of thee. Om half elf begon dan het inhoudelijk deel van het programma met – hoe zou dat ook beter kunnen – een gebed tot Maria. Dit werd gedaan middels de vertrouwde vorm van de rozenkrans, waarbij seminarist Melle voor passende, korte overwegingen bij de ‘geheimen’ zorgde. Daarna volgde de pontificale H. Mis met  onze bisschop monseigneur Hendriks als hoofdcelebrant, die zoals altijd weer een inspirerende preek wist te houden. Na de aansluitende Mariaprocessie, was het tijd om aan de inwendige mens te denken door in het Julianaklooster samen te gaan lunchen.

Het middagprogramma begon in de Engelenzaal, waar – na een woord van welkom aan alle gasten door rector Jeroen de Wit – de seminaristen zich één voor één kort voorstelden. Daarna werd er een hele interessante lezing gegeven door diaken Wim Timmer. Hij sprak over zijn ervaringen als pastor in de gevangenis en wist het belang van geestelijke zorg aan gedetineerden treffend en boeiend te verwoorden. Na zijn verhaal was er tijd voor ontspanning in de vorm van enthousiaste liederen met gitaarbegeleiding door enkele seminaristen. Dit wordt door de gasten altijd zeer gewaardeerd en door sommigen zelfs als het hoogtepunt van de dag aangemerkt! Het volgende onderdeel was: getuigenissen van seminaristen, waarbij Dino Deltin en Richard Numan in het kort het verhaal van hun roeping vertelden. We sloten tenslotte af met het samen bidden van de Vespers in een zeer goed gevulde Kloosterkapel.  Na de zegen gingen alle aanwezigen weer huiswaarts en uit de reacties bij de deur kon worden afgeleid dat het een zeer geslaagde dag was geweest!

(fotoserie: Marta Giżyńska)

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar