Stavenconferentie

wo 20 oktober 2021 12:13

Maandag 18 oktober is op ons seminarie in Heiloo de jaarlijkse Stavenconferentie gehouden. Dit is een jaarlijks treffen van stafleden van alle priesteropleidingen en seminaries van Nederland.

Het onderwerp van afgelopen maandag was: De pastorale bekering van de parochiegemeenschap ten dienste van de missie van de Kerk tot Evangelisatie van de Kerk (De pastorale bekering van de parochiegemeenschap ten dienste van de missie van de Kerk tot evangelisatie van de Kerk – Instructie – RKDocumenten.nl) Een document van de Congregatie van de Clerus van eind juni 2020.

Na een inleiding op dit document via zoom vanuit Rome door Fr. Shane Kirkby van de congregatie, heeft dhr. Ben Hartmann, stafmedewerker van het bisdom Breda, verteld hoe er in hun bisdom met dit onderwerp wordt omgegaan. Dit leeft bij hen zeer, vooral ook in de aanloop naar de conferentie in maart 2022 over dit onderwerp in Oudenbosch. Vervolgens hebben we hierover uitgewisseld en vooral dan ook met het oog op de opleiding van priesters voor de huidige/ nieuwe parochiegemeenschappen van de toekomst.

Na het middaggebed en lunch hebben we een rondleiding gehouden op het heiligdom en ‘s middags het gesprek over dit onderwerp afgerond. Na nog enkele kleine thema’s besproken te hebben is een ieder omstreeks 16 uur weer huiswaarts gegaan. Het was fijn en heel goed weer om elkaar zo te treffen, zo de communio te ervaren en elkaar op te bouwen in de mooie taak die we hebben voor de Nederlandse kerkprovincie.

(foto: lunch met alle aanwezige stafleden)

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar