Start studiejaar 2021-2022

vr 17 september 2021 12:36

De seminaristen van Heiloo beginnen het studiejaar altijd met een retraite. Die werd dit keer net als vorige jaar gehouden in Priorij Nazareth in het Limburgse Tegelen, bij de zusters Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament.

We mochten de hele week meedoen met de getijdengebeden van de zusters in hun kapel. Zij zingen hun gebeden deels in het Latijn en deels in het Nederlands in Gregoriaanse stijl. Voor de retraite was er ook een Vlaamse pater, Dom Philippe genaamd, voormalig abt van de abdij van Chevetogne in België, die de inleidingen op het gebed verzorgde. Het hoofdthema van de retraite was het gebed wat Jezus ons zelf geleerd heeft: het Onze Vader. Dom Philippe liet ons zien dat Jezus met dit gebed in feite aansluit bij eerdere gebeden en uitspraken uit het Oude Testament. Hij legde uit dat de bede ‘geef ons heden ons dagelijks brood’ eigenlijk een bede om vrede is. Immers, wanneer mensen geen eten hebben, zijn ze geneigd strijd met elkaar te voeren. En met brood wordt niet alleen ‘brood’ bedoeld, maar in feite alles wat we voor ons dagelijks leven nodig hebben.

God weet wat we nodig hebben en zorgt voor ons, daar mogen we op vertrouwen. Tegelijkertijd hebben we zelf ook de christelijk plicht om te zorgen voor onze naaste mens, dichtbij en ver weg, voor wie het dagelijks brood niet vanzelfsprekend is. We mogen dan delen vanuit onze overvloed. Pater Philippe stond ook lang stil bij de bede ‘uw rijk kome’. We kijken als christenen verlangend uit naar de tijd dat we in Gods rijk mogen komen. Maar daar waar mensen een houding van naastenliefde naar elkaar aannemen, wordt er nu al iets van het koninkrijk van God zichtbaar op aarde! De retraite heeft ons alles bij elkaar veel inspiratie gegeven om het nieuwe studiejaar met frisse moed te beginnen!

De week na de retraite hebben we nog een kleine bedevaart gemaakt naar het oosten van het land. We logeerden in retraitehuis ‘Klein Sion’ in Leuvenheim. Het huis wordt gerund door vrijwilligers en is voorzien van slaapkamers, verschillende zalen, een kapel en een ondergrondse crypte voor gebed of meditatie. Rondom het huis ligt vijf hectare landgoed voorzien van wandelpaadjes. Dus het was hier goed toeven voor drie dagen!

Vanuit Klein Sion hebben we verschillende bijzondere plaatsen in de omgeving bezocht. Op dinsdag zijn we in de ochtend wezen wandelen op de Posbank. Een prachtig stuk natuur op de rand van de Veluwe tussen Dieren en Arnhem in. Het was heel mooi dat de heide nog net bloeiend was. In de middag zijn we naar Deventer geweest waar kapelaan Gauthier de Bekker ons heeft rondgeleid in de H. Lebuiniskerk. In deze kerk is ook een schrijn aanwezig met de relieken van deze heilige geloofsverkondiger uit de 8ste eeuw, samen met relieken van nog drie andere heiligen. Het was boeiend om over hem te horen, er wat te bidden, en ook veel te horen over hoe deze jonge kapelaan, samen met de andere leden van het pastorale team, en waarschijnlijk vele anderen, actief zijn om de nieuwe evangelisatie in hun regio op te pakken. Kapelaan Gauthier was voor de rector bekend, aangezien Gauthier als Utrechts priesterstudent ook nog enige jaren op de Tiltenberg heeft gestudeerd.

Op woensdagochtend gingen we eerst naar Olburgen, waar het graf van Dora Visser ligt. Deze eenvoudige vrouw die leefde in de 19e eeuw, droeg 33 jaar lang de wondtekenen van Christus op haar lichaam. Ze leefde zeer vroom en ze was voor velen een voorbeeld van een christelijk deugdzaam leven. Dankzij haar gebed en op haar voorspraak zijn diverse wonderlijke genezingen gebeurd. Het proces van haar zaligverklaring loopt nu in Rome. Dit alles werd ons toegelicht door een vriendelijke koster, die ons ook de mooie Willibrorduskerk van Olburgen liet zien. Na een korte bezoek aan de mooie Hanzestad Doesburg, gingen we in de middag vervolgens nog naar Maria van Renkum. Het beeld van Maria met Jezus staande op haar schoot dateert uit de 14e eeuw en is verbonden met een geschiedenis van vele bedevaarten en wonderlijke gebeurtenissen. Veel mensen komen hier bidden bij Maria en vinden er innerlijke rust en de diepe vreugde die van God komt.

Op donderdagochtend vertrokken we na de H. mis weer terug naar ons vertrouwde Heiloo waar we aanstaande dinsdag dan echt met het collegejaar zullen gaan beginnen. We hebben zo een mooie start van het nieuwe studiejaar gehad.

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar