Sacramentsprocessie

ma 10 juni 2024 16:03

Op Sacramentsdag, ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament genoemd, wordt gevierd dat Jezus Christus Zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid (Sua realis praesentia) in de geconsacreerde offergaven.

Donderdag 30 mei hebben we op het seminarie Sacramentsdag gevierd, waarbij de neomisten Juan Ignacio Jiménez Walker en Josué Enmanuel Mejia Sánchez voorgingen, zowel in de H. Mis als de processie daarna door het park. Dit was hun Eerste Heilige Mis op het seminarie (en het heiligdom).

De fotoserie is gemaakt door Christian Caberoy.

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar