Roept God je misschien om priester te worden?

Weekend van 1 t/m 3 april - Willibrordseminarie Heiloo

di 04 januari 2022 10:57

Van vrij­dag­avond 1 t/m zon­dag­mor­gen 3 april zal weer het Ori­ën­ta­tie­week­end van het semi­na­rie plaats­vin­den. Heb je het idee dat God je mis­schien roept om pries­ter te wor­den? Ook al zit je nu nog op de middel­ba­re school, of volg je een studie, aarzel niet om je op te geven voor dit weekend.

De ont­moe­ting met se­mi­na­risten, de rector, het gebed en de omge­ving van het semi­na­rie zullen je helpen in het on­der­schei­den van de weg die God met je voor hebt. Er zijn geen kosten aan verbon­den, slechts een open hart wordt gevraagd. Kom en zie!

Voor opgave en in­for­ma­tie kun je terecht bij rector Jeroen de Wit. Ook wanneer dit weekend niet goed is in te passen in je agenda, kan je contact opnemen met de rector om andere moge­lijk­he­den te bespreken.

De foto is een frame uit een video van father David Michael Moses die een prachtige getuigenis geeft van zijn priesterroeping.

Details

datum:Weekend van 1 t/m 3 april 2022
tijd:vrijdagavond tot zondagmiddag
adres:Grootseminarie St. Willibrord
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo
kosten:gratis

Aanmelden

Voor opgave en informatie kun je terecht bij rector Jeroen de Wit. Ook voor een persoonlijk gesprek kunt u bij hem terecht:

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar