Roepingenzondag 2022

Zondag 8 mei 2022

do 28 april 2022 15:15

Zondag 8 mei – Gebed en aandacht voor priesterroepingen!

De Katholieke Kerk besteedt op de Vierde Zondag van Pasen aandacht aan de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De gelovigen worden op deze ‘Wereldgebedsdag voor Roepingen’ opgeroepen in het bijzonder te bidden voor nieuwe pastores (‘herders’) in de Kerk.

Video

Op 8 mei 2022 vieren we samen met de gehele wereld: Roepingenzondag, een dag om te bidden voor roepingen. In dit filmpje werd verschillende mensen gevraagd wat hun grootste vreugde is in hun roeping.

Brief

Beste priester, diaken, pastoraal werker, catechist, broeder of zuster,

Op zondag 8 mei is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.

Roepingenzondag 2022

Het Interdiocesaan Roepingenoverleg, het landelijk samenwerkingsorgaan tussen bisdommen en religieuzen, brengt ook dit jaar materiaal uit om de aandacht voor en het gebed om roepingen te bevorderen. Thema van dit jaar is: Vreugde verbindt. Het is een oproep om ons in het nadenken over, het bidden voor en het begeleiden van roepingen vooral te laten leiden door de vreugde die een roeping teweegbrengt in het hart van degene die geroepen wordt.

Aan het begin van zijn pontificaat schreef paus Franciscus in zijn apostolische exhortatie Evangelii Gaudium: “De vreugde van het Evangelie vervult het hart en het hele leven van hen die Jezus ontmoeten. Zij die zich laten redden door Hem, worden bevrijd van de zonde, de treurigheid, de innerlijke leegte, het isolement. Met Jezus Christus wordt de vreugde altijd geboren en herboren” (nr. 1).

Wie aangestoken is door die vreugde kan niet anders dan deze doorgeven aan de mensen om hem heen. En dan zullen we merken dat vreugde verbindt. De Kerk van de toekomst heeft mensen nodig die boodschappers van die vreugde willen zijn, echte vreugdebodes die mensen bij elkaar brengen rond de Persoon van Jezus Christus.

De Roepingenraad van Bisdom Haarlem-Amsterdam wil hier graag aan meewerken met materiaal en initiatieven, hierbij sturen wij u de materialen voor Roepingenzondag 2022, zondag 8 mei 2022. Wilt u graag kijken hoe u deze materialen vruchtbaar in kunt zetten? De poster kan misschien wel aan de buitenkant van de kerk hangen, waardoor hij goed gezien wordt. Of een andere plek, waar veel mensen komen. Hetzelfde geldt voor de gebedsprentjes, probeer ze graag zo neer te leggen dat ze makkelijk meegenomen worden.

Veel dank dat u mee wilt werken aan de campagne van Roepingenzondag. Als u meer materialen wenst, aarzelt u niet om contact te zoeken. Hieronder vindt u de materialen ook digitaal.

Een gezegende Paastijd verder,

rector Jeroen de Wit
namens de Roepingenraad van Bisdom Haarlem-Amsterdam
rector@willibrordseminarie.nl of 06 – 40125490

Downloaden van materialen

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar