Roepingenzondag

Roepingenzondag 25 april

wo 07 april 2021 18:20

Zondag 25 april is het Roepingenzondag. Dit wordt jaarlijks wereldwijd op de vierde Zondag van de Paastijd gevierd. Deze dag wordt de ‘Zondag van de Goede Herder’ genoemd, omdat Jezus zich die dag omschrijft als de Goede Herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen (vgl. Joh. 10, 11-18).

Het thema van dit jaar in Nederland is: “Wees niet bang, kom dichterbij”. Hiermee aansluitend bij de actualiteit van het afstand houden. Tot God, tot Jezus, hoeven we nooit afstand te houden, Hij is ons altijd nabij, als wij ons hart maar voor ons openen. Durven wij dat? Durven wij tot Hem te naderen? Durven wij Hem te vragen wat Gods plan is voor mijn leven?

Weest niet bang! God wil je alleen maar volmaakt gelukkig maken. Welke roeping Hij ook met je voor heeft. Trouwen, priester, zuster, diaken, etc.

De seminaristen gaan op deze zondag altijd op bezoek bij parochies in het bisdom om te getuigen hoe God hen geroepen heeft. Iedere roeping is anders.Altijd heel bijzonder om te horen hoe God met ieder van ons op weg gaat.

Downloads

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar