Volg je roeping 2023

Volg je roeping! Misschien vraag je je wel eens af “wat wil ik met mijn leven? En wat wil God van mij?” Welkom op het platform voor roepingen van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Open dagen week

De Roepingenweek 2023 is van 5 tot 11 november, in de vorm van open dagen.

De opening van de Roepingenweek 2023 zal plaatsvinden op de KJD (Katholieke Jongeren Dag) op 4 november in Veenendaal. Speciaal in deze week zullen verschillende organisaties een ‘open dag’ aanbieden.

Hieronder vind je een overzicht van instituten, congregaties, gemeenschappen en bewegingen die in deze Roepingenweek ‘Open dag’ houden.

Wat is de Roepingenweek

De roepingenweek is een van de twee bijzondere momenten in het jaar waarop we landelijk het onderwerp roepingen extra onder de aandacht brengen. De Roepingenweek is een landelijk initiatief van de Nederlandse bisdommen en de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen). Op deze pagina tref je de initiatieven van ons bisdom Haarlem-Amsterdam.

Open dagen in de Roepingenweek 2023

Instituten, congregaties, gemeenschappen en bewegingen die in het bisdom Haarlem-Amsterdam ‘Open dag’ houden voor de Roepingenweek 2023.

Programma’s

Kom en zie – vespers

Maandagavond 13 november

Denk je wel eens: wat is nou mijn roeping? Heeft God misschien een speciale roeping voor mij als priester of religieus? Kom dan naar de Kom en Zie avond op maandag 13 november. Deze avond is speciaal gericht op meer zicht krijgen op je roeping, in alle vrijheid.
Het programma voor deze avond is:
  • 18.00u Vespers (seminariekapel in het klooster)
  • 18.30u Avondmaaltijd
  • 19.15u Korte inleiding en uitwisseling
  • 20.45u Eucharistische aanbidding in kapel
  • 21.15u ca. Afsluiting
Voor aanmelding en/ of meer informatie bel of app met de rector (06 40125490) of mail naar rector@willibrordseminarie.nl 

Meeloopdag

Dinsdag 14 november

Wil je wel eens meemaken hoe dat nu is op een seminarie? Zou het misschien ook jou weg zijn om priester te worden? Schrijf je dan in om een dagje mee te draaien (als dinsdag 14 november niet gaat, ben je natuurlijk ook op andere dagen welkom).

Een seminarie is een bijzondere omgeving. Het is een combinatie van leven met anderen, in gemeenschap, samen bidden, Eucharistie vieren, studeren en ontspannen. Het is op een bepaalde wijze een nabootsing van de drie jaar dat de apostelen en andere leerlingen samen met Jezus zijn opgetrokken. Daar gaat het eigenlijk om op het seminarie. Om Jezus van meer nabij te volgen, te leren kennen; Hem centraal te stellen in je omgang met anderen, je studie, ontspanning, en natuurlijk in het gebed.

Aanmelding en info: rector@willibrordseminarie.nl

Meeloopdag

Op vrijdag 10 november organiseren de zusters “Dienaressen van de Heer” (in de volksmond bekend als de “blauwe zusters”) in Heiloo een meeloopdag. Op het programma staan natuurlijk het getijdengebed, de Rozenkrans, H. Mis en Aanbidding, maar ook de zorg voor de kapellen van het Heiligdom, de kinderclub en de jongerengroep. Met andere woorden: een typische dag in ons klooster!

Kom en zie weekend

Ben jij degene die onze broederschap komt verrijken? Van 10 tot 12 november 2023 is er een Kom & Zie weekend bij ons in de abdij van Egmond. Ervaar jij wel eens een roep om monnik te worden? Dan nodigen wij jou uit om het monastieke pad te verkennen en een weekend met ons mee te leven! Drie dagen lang bid, werk en leef je met de monniken mee. Uiteraard is er ook tijd voor reflectie en uitwisseling van vragen en ervaringen. Een monastieke roeping is vooral iets dat je moet onderzoeken en uitproberen!

Meld je aan via telefoon 072 5061415  of mail: info@abdijvanegmond.nl

Van zaterdag 24 op zondag 25 februari kun je meeleven met onze jezuïetengemeenschap in Leuven.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar roeping@jezuieten.org.

Als er (jonge) mensen zijn die in een of andere fase van hun oriëntatie prijs zouden stellen op een persoonlijk gesprek met een zuster, zijn meerdere zusters hiertoe gaarne bereid. Die bereidheid geldt altijd, niet alleen tijdens de Roepingenweek. Dus mocht dat eens aan de orde zijn: Welkom!

Gezien de hoge leeftijd van de zusters beschikt de Congregatie  niet meer over eigen gebouwen. Het overgrote deel van de zusters is woonachtig in Huize Agnes in Egmond aan Zee. Neem gerust contact op met Br. Cees van Dam  br.ceesvandam@augustinessen.org

Follow God’s Voice

Dit initiatief helpt een deelnemer o.a. bij het verkennen van de verschillende roepingen. Daarbij bieden we contact met een e-coach die ervaring heeft bij het begeleiden van jongeren op zoek naar hun roeping.

Follow God’s Voice is een online traject van vijf stappen met elk zeven kleinere stappen. Teksten, uitleg, vragen en vooral het contact met je e-coach via de website helpen bij deze stappen.

www.followGodsvoice.nl

Werken aan je roeping

Je eigen persoonlijke roeping ontdekken is een zegen; je kunt ervoor bidden en het onderzoeken. God roept ieder van ons voor een eigen speciale missie in het leven. 

God verlangt ernaar dat wij Hem lief hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, heel onze kracht en heel ons verstand.

We wensen je gezegende en vruchtbare dagen toe in deze roepingenweek!

 

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar