Priesterwijding Jaider Chantre Sánchez

Zaterdag 11 juni - 10.30 uur - Bavokathedraal Haarlem

di 31 mei 2022 11:34

Op zaterdag 11 juni zal Jaider Chantre Sanchez tot priester worden gewijd in de kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem. De plechtigheid vangt om 10.30 uur aan. U bent van harte uitgenodigd om bij deze bijzondere viering aanwezig te zijn.

Wilt u in het bijzonder voor Jaider bidden in deze laatste weken van voorbereiding?

Van harte welkom!

  • Datum: Zaterdag 11 juni 2022
  • Tijd: 10.30 uur
    vanaf 9.45 uur is er gelegenheid het sacrament van boete en verzoening te ontvangen
  • Het Diocesaan Projectkoor zal aan deze viering muzikaal medewerking verlenen.
  • Adres: Kathedrale Basiliek van Sint Bavo, Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem
    Betaald parkeren mogelijk naast de kathedraal

Korte levensbeschrijving

Ik ben Jaider Chantre Sánchez. Ik ben in 1987 geboren in het mooie land Colombia, dat bekend staat om zijn heerlijke koffie. Mijn vader is koffieboer, net als mijn oudste broer. Ik heb nog twee andere broers en ben zelf de jongste van het gezin.

Ik heb na de middelbare school eerst een jaar psychologie gestudeerd, maar toen ervoer ik de roeping om God te dienen. Ik werd via de congregatie waar ik bij kwam uitgezonden naar Nederland en ging daar filosofie en theologie studeren. Het grootste deel van mijn opleiding heb ik op het Grootseminarie St. Willibrord van ons bisdom gevolgd.

Na de studie ben ik eerst nog een paar jaar terug naar Colombia geweest en later kwam ik in Frankrijk terecht. Dankzij Mgr. Hendriks kreeg ik vervolgens de kans om weer terug te komen naar Nederland. Dat vond ik heel fijn, want in Nederland heb ik mijn studie gedaan en hier voel ik mij thuis.

Als diaken ben ik werkzaam ik de regio IJmond -Noord die bestaat uit de parochies Heemskerk, Castricum, Uitgeest, Velsen Noord, Beverwijk en Wijk aan Zee.

Video

Voor diegenen die fysiek niet aanwezig kunnen zijn is er ook een livestream ter beschikking.

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar