Prachtige gebedsdag

zo 30 april 2023 08:39

Op de vierde zondag van Pasen wordt roepingenzondag gevierd. De seminaristen gaan twee aan twee naar parochies om van hun roeping te getuigen. De dag ervoor, zaterdag 29 april, was de gebedsdag van het seminarie waarvoor de leden van de Gebedskring speciaal worden uitgenodigd.Een mooie dag. In de preek stond ik stil bij de vraag waarom bidden zo belangrijk is.

Eucha­ris­tie en pro­ces­sie

Het was een prachtige dag: prachtig weer en een mooi programma. De mensen werden welkom geheten in het Oesdom met koffie en thee. Na het rozenkransgebed begon de Eucharistieviering, die door het koor van de seminaristen werd gezongen en waarbij andere seminaristen de Mis hebben gediend. Aan het einde van de viering zijn we in processie naar het Mariabeeld in het park, bij de vijver gegaan, waar we de intentie van deze dag aan Maria hebben aanbevolen.

Michi Costa

In de Mis werd speciaal gebeden voor de overleden priester, pastoor Michi Costa, die de eerste rector van het Redemptoris Materseminarie was en later spirituaal werd en dus altijd zeer met de pristeropleiding in ons bisdom verbonden was. Ook voor enkele andere intenties werd speciaal gebeden.

Lezing en getuigenissen

Na de lunch in het Julianaklooster werd de dag vervolgd met een lezing door mw. Gabriella Buirma-Rieu, die aan het seminarie logopedie en communicatie geeft, over het belang van dit vak in de priesteropleiding. Daarna volgden twee getuigenissen van seminaristen, dit keer van Josue E. Meijas Sanchez, die aan het einde van zijn priesteropleiding is, en Jeroen Pouw die dit studiejaar is begonnen. Ook stelden de seminaristen zich voor. Drie van de achttien seminaristen waren vanwege hun werkzaamheden/itinerantie niet aanwezig, maar de anderen hebben allemaal even iets over zichzelf verteld.

Intermezzo

Daarna was het “muzikaal intermezzo”: de seminaristen zongen gezellige Nederlandse en Spaanse liederen met deelname van de hele zaal. De dag werd besloten met aanbidding en vespers.

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar