Oriëntatieweekend 2023

Weekend van 10 t/m 12 maart 2023

do 19 januari 2023 15:25

De datum van het oriëntatieweekend in het voorjaar van 2023 ligt vast: 10 t/m 12 maart 2023. Het thema is “Komt, volgt Mij!”

De ont­moe­ting met se­mi­na­risten, de rector, het gebed en de omge­ving van het semi­na­rie zullen je helpen in het on­der­schei­den van de weg die God met je voor hebt. Er zijn geen kosten aan verbon­den, slechts een open hart wordt gevraagd.

Aanmelden

Voor opgave en in­for­ma­tie kun je terecht bij rector Jeroen de Wit. Ook wanneer dit weekend niet goed is in te passen in je agenda, kan je contact opnemen met de rector om andere moge­lijk­he­den te bespreken.

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar