Open dag Bonifatiusinstituut

Zaterdag 8 juni vanaf 9.00 uur

di 30 april 2024 09:54

Op zaterdag 8 juni 2024 organiseert het Theologisch Instituut St. Bonifatius weer een Open Dag voor belangstellenden op de leslocatie De Tiltenberg in Vogelenzang. Wil je sterker staan in jouw geloof, krachtiger om anderen te helpen hun weg te vinden in het geloof? Maak kennis met de verschillende studie en cursus mogelijkheden. Kom naar de Open Dag! De dag begint om 9.00 uur met een Eucharistieviering; het programma van de Open Dag begint om 10.30 uur.

Programma

De dag begint om 9.00 uur met een Eucharistieviering; het programma van de Open Dag begint daarna om 10.30 uur. Dan volgt een programma, waarin we uitleg geven over de opzet van de studie en mogelijkheden die de studie en andere vormen van cursussen bieden. Voor het bisdom Haarlem-Amsterdam zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om diaken of catechist te worden.

Op deze dag is het mogelijk een college bij te wonen, verder zal een aantal studenten vertellen over hun motivatie voor de studie en hun ervaringen. Er is uitgebreid gelegenheid uw vragen te stellen en met elkaar en met studenten die al op het Bonifatius instituut studeren in gesprek te gaan. De Open Dag zal tot ongeveer 14.30 uur duren.

Informatie & aanmelden

Wanneer u meer in­for­ma­tie wenst kunt u met uw vragen terecht bij de studieprefect Diederik Wienen via e-mail of telefonisch. Bij hem kunt u zich ook aanmelden voor de Open Dag.

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar