Op bezoek bij Lateraanse Universiteit

vr 03 februari 2023 08:00

Dinsdag 31 januari bracht Mgr. Hendriks een bezoek aan de rector magnificus van de Pauselijke Lateraanse Universiteit, prof. Vicenzo Buonomo om hem het jubileumboek te overhandigen. Het boek bevat wetenschappelijke bijdragen van de docenten van het Filosofisch-Theologisch Instituut van ons seminarie dat onlangs 25 jaar bestond. De bisschop was tevens in in Rome om de voorbereidende werkzaamheden voor een Interdiocesaan Theologisch Instituut af te ronden.

De theologische instituten van de seminaries van de bisdommen Roermond en Haarlem-Amsterdam zijn al enkele tientallen jaren verbonden met de Pauselijke Lateraanse Universiteit (affiliatie). De eisen voor geaffilieerde instituten zijn hoog en vragen een zorgvuldige begeleiding. Daarnaast is het totaal aantal seminaristen in ons land afgenomen. Dit heeft de beide bisdommen, op voorstel van mgr. Smeets, ertoe gebracht om de samenwerking te gaan versterken en tot één instituut te komen. Beide bisdommen hebben bovendien een Redemptoris Mater Seminarie voor seminaristen die de Neocatechumenale Weg volgen. Docenten en seminaristen zullen in de toekomst een nauwere verbinding aangaan al blijven er twee locaties bestaan. Dat zal nu al betekenen dat docenten nog meer op beide lokaties zullen doceren; mogelijke vervolgstappen worden in goed overleg besloten.

De rector magnificus, die goed op de hoogte is van alle plannen, bracht zijn instemming ermee en waardering ervoor nogmaals tot uitdrukking en hoopte dat de procedure spoedig zou kunnen worden afgerond.

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar