Nieuws

Sacramentsprocessie

Op Sacramentsdag, ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament genoemd, wordt gevierd dat Jezus Christus Zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid (Sua realis praesentia) in de geconsacreerde offergaven.

Lees verder

Twee nieuwe priesters

Afgelopen zaterdag 25 mei zijn in de St. Bavo kathedraal in Haarlem Juan Ignacio Jiménez Walker en Josue Enmanuel Mejia Sanchez door bisschop Hendriks tot priester gewijd. Het was een zeer feestelijke viering waarbij ook de Nuntius Mgr. Paul Tschang In-Nam als ook Mgr. Ferrada Moreira bij aanwezig waren en concelebreren.

Lees verder

Seminaristenbijeenkomst in Rolduc

Met Hemelvaartsdag zijn we met de seminaristen en de rector naar Kerkrade afgereisd om een bijeenkomst bij te wonen waarvoor alle seminaristen en rectoren van heel Nederland waren uitgenodigd.

Lees verder

Seminaristen spelen voetbaltoernooi in Duitsland

Begin mei was een groepje seminaristen van ons bisdom in Osnabrück voor een groot voetbaltoernooi. Dit werd georganiseerd door de gemeenschappen van de Neo-Catechumenale Weg in Duitsland.

Lees verder

Willibrorddag met Aanstelling

Op de eerste maan­dag van de Meimaand was de gebruike­lijke Wil­li­brord­dag met de voort­ge­zette vor­ming, gesprek met de jonge pries­ters, lezing van dr. Huisman en aan­stel­ling van se­mi­na­risten tot lector en acoliet in een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie. Maar toen werd de vie­ring wreed verstoord...

Lees verder

St. Jorisgroep

Vrijdag 21 juni 2024 • 17.00 - 20.30 uur

Voor jongens van 12 t/m 17 jaar die wel eens wat meer willen weten over het geloof.

Lees verder

Meet & Greet the Lord

Vrijdag 14 juni 2024 vanaf 18.30 uur

Elke tweede vrijdag van de maand geloofsverdieping voor jongeren van 16 t/m 30 jaar.

Lees verder

Open dag Bonifatiusinstituut

Zaterdag 8 juni vanaf 9.00 uur

Op zaterdag 8 juni 2024 organiseert het Theologisch Instituut St. Bonifatius weer een Open Dag voor belangstellenden op de leslocatie De Tiltenberg in Vogelenzang. Wil je sterker staan in jouw geloof, krachtiger om anderen te helpen hun weg te vinden in het geloof? Maak kennis met de verschillende studie en cursus mogelijkheden. Kom naar de Open Dag! De dag begint om 9.00 uur met een Eucharistieviering; het programma van de Open Dag begint om 10.30 uur.

Lees verder

Onderscheiding levenskeuze

Vrijdagavond 31 mei vanaf 18.15 uur

Op vrijdagavond 31 mei 2024 organiseert rector Jeroen de Wit een onderscheidingsavond levenskeuzen voor jongeren van 16 t/m 30 jaar om hen te helpen bij belangrijke keuzes, zoals: studie, beroep, roeping, relatie, etcetera.

Lees verder

Terugblik op een mooie gebedsdag

Op zaterdag 20 april is de jaarlijkse Gebedsdag van het seminarie gehouden. Er was een groep van meer dan honderd mensen op de Gebedsdag afgekomen.

Op zaterdag 20 april is de jaarlijkse Gebedsdag van het seminarie gehouden. Er was een groep van meer dan honderd mensen op de Gebedsdag afgekomen.

Lees verder

Te wasdom

In de week vóór de Goede Week zijn we als seminarie, de gemeenschap van Heiloo, op bezoek gegaan bij een meneer uit Haarlem, dhr. Jan Mathijs Cuypers. Hij had gereageerd op een artikel van Mgr. Hendriks alweer enige tijd geleden, waarin de bisschop aangaf dat het voor een priester een mooie ervaring kan zijn om bij mensen thuis uitgenodigd te worden voor een maaltijd.

Lees verder

Maart 2024

Paaseditie van ons Willibrord Magazine

Lees verder

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar