Nieuws

Lees hier de meest recente nieuwsberichten: met informatie, aankondigingen en verslagen.

Priestervakantie zomer 2024

Donderdag 1 t/m vrijdag 9 augustus 2024

Grootseminarie St. Willibrord nodigt alle priesters van harte uit om in de zomer van 2024 mee te gaan op de priestervakantie naar het heiligdom van Mont Sainte-Odile, gelegen ten zuidwesten van Straatsburg in Frankrijk. De priestervakantie is van donderdag 1 augustus t/m vrijdag 9 augustus.

Lees verder

Titus Brandsma in de schijnwerpers

Op 12 december hebben de Nederlandse priester- en diakenopleidingen een gezamenlijke studiedag gehouden over de heilige Titus Brandsma: de allernieuwste heilige afkomstig uit ons eigen kikkerland.

Lees verder

Indrukwekkende Diakenwijding

Op zater­dag 18 no­vem­ber vond in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo weer een diaken­wij­ding plaats. Maar liefst vier jonge mannen wer­den door handopleg­ging en gebed gewijd - twee per­ma­nent en twee transeunt diakens.

Lees verder

Dies en feest St. Willibrord

Op dinsdag 7 november vierden we het feest van de heilige Willibrord. Hij is de patroon van de Nederlandse kerkprovincie en van ons eigen bisdom Haarlem-Amsterdam. Als seminaristen hadden we op deze dag daarom geen colleges, maar gingen we op bedevaart. We hadden deze keer gekozen voor een bezoek aan de basiliek van de Heilige Lidwina van Schiedam.

Lees verder

Een goede start!

Begin september hebben we als St. Willibrordseminarie de aftrap gehad van het nieuwe studiejaar. Hierbij zijn we in retraite gegaan onder leiding van pater Johan te Velde en hebben we vervolgens drie dagen samen doorgebracht met als hoogtepunt een pelgrimage naar Kevelaer.

Lees verder

Stage bij Sant’Egidio

Samen met mede-seminarist Jeroen Pouw loop ik deze zomer stage bij de gemeenschap van Sant’Egidio. Zij hebben als motto “vriendschap met de armen”. Hiermee willen zij gehoor geven aan de oproep van Jezus om te zorgen voor mensen die minder goed hebben door hen praktische hulp, liefde en aandacht te schenken.

Lees verder

Afscheid van diaken Jules Post

Afgelopen week hebben we in de laatste stafvergadering van het seminarie afscheid genomen van diaken Jules Post. Diaken Post is vanaf 2020 stagecoördinator en supervisor geweest van het Grootseminarie St. Willibrord, hiervoor is hij ook nog twee jaar actief geweest als stagebegeleider en supervisor bij het Bonifatiusinstituut.

Lees verder

Bedevaart naar Oudenbosch

Op maandag 5 juni hebben we de jaarlijkse bedevaart met de jonge priesters gemaakt. Dit jaar zijn we vanuit Heiloo, met de missionaire bus van het heiligdom, op weg gegaan naar Oudenbosch, de basiliek van de HH. Agatha en Barbara.

Lees verder

Landelijke ontmoeting seminaristen

Op Hemelvaartsdag hebben we een ontmoeting gehad met (vrijwel) alle seminaristen van Nederland en ook de meeste van de rectoren van de verschillende seminaries of convicten waren hier bij.

Lees verder

Willibrorddag: Vreugde in gemeenschap met de Heilige Stoel

Maandag 1 mei is de maandelijkse Willibrorddag gevierd. Het was een zeer vreugdevolle dag, Drie seminaristen mochten weer een stapje zetten richting het Priesterschap, en we mochten de nieuwe Nuntius, Z.E. Mgr. Paul Tschang In-Nam in ons seminarie ontvangen.  

Lees verder

Prachtige gebedsdag

Op de vierde zondag van Pasen wordt roepingenzondag gevierd. De seminaristen gaan twee aan twee naar parochies om van hun roeping te getuigen. De dag ervoor, zaterdag 29 april, was de gebedsdag van het seminarie waarvoor de leden van de Gebedskring speciaal worden uitgenodigd.Een mooie dag. In de preek stond ik stil bij de vraag waarom bidden zo belangrijk is.

Lees verder

Getuigenissen op Roepingenzondag

“Roeping is geen stem van boven, die me vraagt om iets anders te zijn dan ik ben. Het is een stem van binnen, die me oproept om te worden hoe ik bedoeld ben; om de persoonlijkheid, die God me bij mijn geboorte heeft gegeven, te vervullen.” – Thomas Merton

Lees verder

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar