Nieuws

Lees hier de meest recente nieuwsberichten: met informatie, aankondigingen en verslagen.

Vissen op het wad

Als afsluiting van het studiejaar zijn we afgelopen zaterdag een dagje wezen vissen op het wad. We vingen maar liefst 33 mooie schollen - een symbolisch getal.

Lees verder

Jonge priester op bedevaart

Maandag 13 juni was het weer tijd voor de jaarlijkse bedevaart met de "jonge priesters". Dit zijn de priesters die na hun priesterwijding nog 5 jaar voortgezette vorming ontvangen op het seminarie op de eerste maandagen van de maand. In juni is dit dan geen vormingsdag, maar een bedevaart.

Lees verder

Sacramentsprocessie en Neomistenmis Jaider

Op de donderdag na de Zondag van de Drievuldigheid wordt wereldwijd -behalve in Nederland- Sacramentsdag gevierd. In Nederland is het verplaatst naar de zondag. In Heiloo werd toch een Sacramentsprocessie gelopen met Neomist Jaider Chartre Sánchez als drager van het Allerheiligst Sacrament en hoofdcelebrant in de Eucharistieviering.

Lees verder

Ontmoeting seminaristen

Seminaristen van alle seminaries in Nederland hadden donderdag 26 mei een ontmoeting in Maastricht. Daarbij werd tevens de musical Dagboek van een Herdershond bekeken.

Lees verder

Gebedsdag Heiloo

Het was een prachtige dag. Omstreeks 10.30u kwamen de mensen eerst naar het Oesdom om daar een bakje koffie te drinken. Ze konden ook al naar de kapel gaan voor Biechtgelegenheid. Om 11.30u begon hier het Rozenkransgebed en om 12 uur de H. Mis. Mgr. van Burgsteden had helaas af moeten zeggen, waardoor rector Jeroen de Wit de hoofdcelebrant was.

Lees verder

Willibrorddag

De Eucha­ris­tie­vie­ring tij­dens de Wil­li­brord­dag was extra fees­te­lijk. We vier­den de aan­stel­ling tot lector van Stefan Doss en Eric Venneker en de admissio (opname onder de wij­dings­kan­di­da­ten) van Emil de Jesús Serpa de la Ossa. Jaider Chantre Sanchez legde de ge­loofs­be­lij­de­nis en de eed van trouw af. Hij wordt zater­dag na Pink­ste­ren tot pries­ter gewijd.

Lees verder

Colleges door Dr. Peter Williamson

In de week vóór de Goede Week was er bezoek uit de Verenigde Staten op het seminarie. Dr. Peter Williamson, professor aan het Sacred Heart Major Seminary in Detroit (Mi), heeft een week college gegeven aan de seminaristen. Normaal hebben de seminaristen de eerste twee weken van februari "blokcolleges", welke dan in Nieuwe Niedorp gegeven worden, maar i.v.m. corona was dat voor deze docent toen nog niet mogelijk, nu gelukkig wel.

Lees verder

Willibrorddag 7 maart

Afgelopen maandag 7 maart was het weer de eerste maandag van de maand; Voortgezette vorming voor de jonge priesters en Willibrorddag samen met de bisschop en de seminaristen. Vandaag was het ook een speciale dag voor seminarist Thomas Bötticher omdat hij de aanstelling tot Acoliet ontving.

Lees verder

Enquête Gebedskring en Vrienden

Doe mee met de enquête van het Grootseminarie St. Willibrord.

Lees verder

Willibrorddag 7 februari

Maandag 7 februari was er weer, na enige onderbreking omwille corona, een Willibrorddag. Op deze eerste maandagen van de maand hebben de jonge priesters de gelegenheid vorming te ontvangen, de bisschop te ontmoeten en gezamenlijk de Heilige Mis te vieren.

Lees verder

Kerstdiner 2021

Woensdagmiddag 15 december hebben wij op het seminarie, in aanwezigheid van Mgr. Hendriks, het jaarlijks Kerstdiner gehouden. Alle seminaristen, zowel van Heiloo als van Nieuwe Niedorp, waren hierbij aanwezig, afgezien van één seminarist die reeds naar India is afgereisd voor Kerstmis. Verder waren alleen de directe vormers aanwezig en een diaken en priester die ook wekelijks bij ons komen voor Nederlandse les. In verband met de corona maatregelen kon de verdere staf er helaas niet bij zijn.

Lees verder

Mgr. Hendriks 10 jaar bisschop

Mgr. Hendriks, oud rector van het Grootseminarie, 10 jaar geleden op deze dag, 10 december, tot bisschop gewijd. We danken God voor al zijn dienstwerk en bidden dat God hem verder mag zegenen in zijn gezondheid en herderschap.

Lees verder

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar