Nieuws

Lees hier de meest recente nieuwsberichten: met informatie, aankondigingen en verslagen.

Gebedsdag voor roepingen

Afgelopen zaterdag 3 juli heeft de jaarlijkse Gebedsdag van de Gebedskring van het seminarie plaatsgevonden. De dag was goed bezocht met ca. 135 mensen, waarschijnlijk ook wel omdat vorig jaar de dag niet door heeft kunnen gaan.

Lees verder

Jonge priesters op bedevaart

Op maandag 7 juni waren de priesters van de laatste wijdingsjaren bijeen voor een bedevaart en een afsluitende maaltijd. Niet iedereen kon erbij zijn, maar het was een goede en gezellige afsluiting van het navormingsjaar.

Lees verder

Willibrorddag en aanstelling tot Acoliet

Op de eerste maandag van de maand houden we traditiegetrouw onze Willibrorddag. Dit is een dag waarop de jonge priesters en diakens voortgezette vorming ontvangen, de bisschop ontmoeten, er vaak ook een lezing is en tot slot samen met de seminaristen de H. Mis en een buffet. Door de corona-situatie waren vandaag nog niet alle onderdelen mogelijk, maar wel weer, voor het eerst sinds enige maanden, was er de fysieke ontmoeting met de bisschop en daarna de gezamenlijke heilige Mis.

Lees verder

Zalig Pasen

Met het meevieren van de Hoogmis van Pasen in de kathedraal met de bisschop zijn de Meeleefdagen op het seminarie afgesloten.

Lees verder

Maria naar Jozef

Seminariebedevaart naar Smakt

Op het hoogfeest van St. Jozef is het seminarie van Maria (Heiloo) naar Jozef (Smakt) gegaan. Met de bus van het heiligdom konden we in één voertuig op weg gaan en zijn we afgereisd naar Smakt, de enige bedevaartsplaats in Nederland die is toegewijd aan St. Jozef.

Lees verder

Zeer geslaagd oriëntatieweekend

We zijn dankbaar voor een zeer geslaagd orïentatieweekend met maar liefst zes deelnemers. Op YouTube zijn verschillende video's hier getuige van.

Lees verder

Lustrum Grootseminarie Heiloo

Grootseminarie St. Willibrord is alweer vijf jaar gevestigd in Heiloo; hiervoor was het gevestigd op de Tiltenberg in Vogelenzang. Op 14 februari 2016 heeft Mgr. Hendriks het seminarie ingezegend. Reden voor een bescheiden feestje.

Lees verder

Aanstelling tot lector

Maandag 8 februari heeft Mgr. Hendriks seminarist Thomas Bötticher aangesteld als lector. Dit is de tweede van drie stappen richting de diakenwijding: De Admissio, de aanstelling tot lector en het Acolitaat.

Lees verder

Pater Wilkens overleden aan corona

Pater Gerard Wilkens was spirituaal en leidsman van velen. Hij zal node worden gemist.

Lees verder

Gulden Mis

Quatertemper viering met slechts het licht van kaarsen

Lees verder

CD ‘Kom, Immanuel’

Het Schola Cantorum, een koor van seminaristen van het bisdom Haarlem-Amsterdam, heeft een CD uitgebracht: ‘Kom, Immanuel’.

Lees verder

Priestervakantie 2021 in Italië

Van harte nodigt het Grootseminarie St. Willibrord alle priesters uit om in de zomer van 2021 mee te gaan op de jaarlijkse priestervakantie.

Lees verder

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar