Nieuws

Lees hier de meest recente nieuwsberichten: met informatie, aankondigingen en verslagen.

Een goede start!

Begin september hebben we als St. Willibrordseminarie de aftrap gehad van het nieuwe studiejaar. Hierbij zijn we in retraite gegaan onder leiding van pater Johan te Velde en hebben we vervolgens drie dagen samen doorgebracht met als hoogtepunt een pelgrimage naar Kevelaer.

Lees verder

Stage bij Sant’Egidio

Samen met mede-seminarist Jeroen Pouw loop ik deze zomer stage bij de gemeenschap van Sant’Egidio. Zij hebben als motto “vriendschap met de armen”. Hiermee willen zij gehoor geven aan de oproep van Jezus om te zorgen voor mensen die minder goed hebben door hen praktische hulp, liefde en aandacht te schenken.

Lees verder

Afscheid van diaken Jules Post

Afgelopen week hebben we in de laatste stafvergadering van het seminarie afscheid genomen van diaken Jules Post. Diaken Post is vanaf 2020 stagecoördinator en supervisor geweest van het Grootseminarie St. Willibrord, hiervoor is hij ook nog twee jaar actief geweest als stagebegeleider en supervisor bij het Bonifatiusinstituut.

Lees verder

Bedevaart naar Oudenbosch

Op maandag 5 juni hebben we de jaarlijkse bedevaart met de jonge priesters gemaakt. Dit jaar zijn we vanuit Heiloo, met de missionaire bus van het heiligdom, op weg gegaan naar Oudenbosch, de basiliek van de HH. Agatha en Barbara.

Lees verder

Landelijke ontmoeting seminaristen

Op Hemelvaartsdag hebben we een ontmoeting gehad met (vrijwel) alle seminaristen van Nederland en ook de meeste van de rectoren van de verschillende seminaries of convicten waren hier bij.

Lees verder

Willibrorddag: Vreugde in gemeenschap met de Heilige Stoel

Maandag 1 mei is de maandelijkse Willibrorddag gevierd. Het was een zeer vreugdevolle dag, Drie seminaristen mochten weer een stapje zetten richting het Priesterschap, en we mochten de nieuwe Nuntius, Z.E. Mgr. Paul Tschang In-Nam in ons seminarie ontvangen.  

Lees verder

Prachtige gebedsdag

Op de vierde zondag van Pasen wordt roepingenzondag gevierd. De seminaristen gaan twee aan twee naar parochies om van hun roeping te getuigen. De dag ervoor, zaterdag 29 april, was de gebedsdag van het seminarie waarvoor de leden van de Gebedskring speciaal worden uitgenodigd.Een mooie dag. In de preek stond ik stil bij de vraag waarom bidden zo belangrijk is.

Lees verder

Getuigenissen op Roepingenzondag

“Roeping is geen stem van boven, die me vraagt om iets anders te zijn dan ik ben. Het is een stem van binnen, die me oproept om te worden hoe ik bedoeld ben; om de persoonlijkheid, die God me bij mijn geboorte heeft gegeven, te vervullen.” – Thomas Merton

Lees verder

Zalig Pasen!

Traditioneel wordt op Eerste Paasdag een foto gemaakt met de seminaristen van Heiloo en de bisschop.

Lees verder

Willibrorddag met kardinaal Eijk

Afgelopen maandag was er weer de maandelijkse dag van voortgezette vorming voor de jonge priesters en diakens, de ontmoeting met de bisschop, de Willibrordlezing en een feestelijke viering van de Eucharistie met de bisschop, jonge priesters, diakens en de seminaristen.

Lees verder

Jubileum 15 jaar Radio Maria

Op zaterdag 4 februari 2023 vierde Radio Maria Nederland het 15-jarig bestaan. Naar de feestelijke Eucharistieviering om 12.30 uur met Mgr. Gerard de Korte als hoofdcelebrant waren vele luisteraars uit heel Nederland toegekomen.

Lees verder

Op bezoek bij Lateraanse Universiteit

Dinsdag 31 januari bracht Mgr. Hendriks een bezoek aan de rector magnificus van de Pauselijke Lateraanse Universiteit, prof. Vicenzo Buonomo om hem het jubileumboek te overhandigen. Het boek bevat wetenschappelijke bijdragen van de docenten van het Filosofisch-Theologisch Instituut van ons seminarie dat onlangs 25 jaar bestond. De bisschop was tevens in in Rome om de voorbereidende werkzaamheden voor een Interdiocesaan Theologisch Instituut af te ronden.

Lees verder

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar