Nieuws

Lees hier de meest recente nieuwsberichten: met informatie, aankondigingen en verslagen.

Sacramentsprocessie

Op Sacramentsdag, ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament genoemd, wordt gevierd dat Jezus Christus Zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid (Sua realis praesentia) in de geconsacreerde offergaven.

Lees verder

Twee nieuwe priesters

Afgelopen zaterdag 25 mei zijn in de St. Bavo kathedraal in Haarlem Juan Ignacio Jiménez Walker en Josue Enmanuel Mejia Sanchez door bisschop Hendriks tot priester gewijd. Het was een zeer feestelijke viering waarbij ook de Nuntius Mgr. Paul Tschang In-Nam als ook Mgr. Ferrada Moreira bij aanwezig waren en concelebreren.

Lees verder

Seminaristenbijeenkomst in Rolduc

Met Hemelvaartsdag zijn we met de seminaristen en de rector naar Kerkrade afgereisd om een bijeenkomst bij te wonen waarvoor alle seminaristen en rectoren van heel Nederland waren uitgenodigd.

Lees verder

Seminaristen spelen voetbaltoernooi in Duitsland

Begin mei was een groepje seminaristen van ons bisdom in Osnabrück voor een groot voetbaltoernooi. Dit werd georganiseerd door de gemeenschappen van de Neo-Catechumenale Weg in Duitsland.

Lees verder

Willibrorddag met Aanstelling

Op de eerste maan­dag van de Meimaand was de gebruike­lijke Wil­li­brord­dag met de voort­ge­zette vor­ming, gesprek met de jonge pries­ters, lezing van dr. Huisman en aan­stel­ling van se­mi­na­risten tot lector en acoliet in een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie. Maar toen werd de vie­ring wreed verstoord...

Lees verder

Terugblik op een mooie gebedsdag

Op zaterdag 20 april is de jaarlijkse Gebedsdag van het seminarie gehouden. Er was een groep van meer dan honderd mensen op de Gebedsdag afgekomen.

Op zaterdag 20 april is de jaarlijkse Gebedsdag van het seminarie gehouden. Er was een groep van meer dan honderd mensen op de Gebedsdag afgekomen.

Lees verder

Te wasdom

In de week vóór de Goede Week zijn we als seminarie, de gemeenschap van Heiloo, op bezoek gegaan bij een meneer uit Haarlem, dhr. Jan Mathijs Cuypers. Hij had gereageerd op een artikel van Mgr. Hendriks alweer enige tijd geleden, waarin de bisschop aangaf dat het voor een priester een mooie ervaring kan zijn om bij mensen thuis uitgenodigd te worden voor een maaltijd.

Lees verder

Omega podcast: Priesterstudent Melle

Omega Magazine spreekt in aflevering 4 van hun podcastserie met priesterstudent Melle.

Lees verder

Priestervakantie zomer 2024

Donderdag 1 t/m vrijdag 9 augustus 2024

Grootseminarie St. Willibrord nodigt alle priesters van harte uit om in de zomer van 2024 mee te gaan op de priestervakantie naar het heiligdom van Mont Sainte-Odile, gelegen ten zuidwesten van Straatsburg in Frankrijk. De priestervakantie is van donderdag 1 augustus t/m vrijdag 9 augustus.

Lees verder

Titus Brandsma in de schijnwerpers

Op 12 december hebben de Nederlandse priester- en diakenopleidingen een gezamenlijke studiedag gehouden over de heilige Titus Brandsma: de allernieuwste heilige afkomstig uit ons eigen kikkerland.

Lees verder

Indrukwekkende Diakenwijding

Op zater­dag 18 no­vem­ber vond in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo weer een diaken­wij­ding plaats. Maar liefst vier jonge mannen wer­den door handopleg­ging en gebed gewijd - twee per­ma­nent en twee transeunt diakens.

Lees verder

Dies en feest St. Willibrord

Op dinsdag 7 november vierden we het feest van de heilige Willibrord. Hij is de patroon van de Nederlandse kerkprovincie en van ons eigen bisdom Haarlem-Amsterdam. Als seminaristen hadden we op deze dag daarom geen colleges, maar gingen we op bedevaart. We hadden deze keer gekozen voor een bezoek aan de basiliek van de Heilige Lidwina van Schiedam.

Lees verder

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar