Missie en visie

De leerling staat niet boven zijn meester; maar zal ten volle gevormd zijn als hij gelijk is aan zijn meester (Lucas 6:40).

Het Grootseminarie Sint Willibrord is de priesteropleiding van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Het is gevestigd op het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

Wij werken in de Kerk en voor de Kerk, trouw aan de traditie, in nauw contact met de mensen, de maatschappij.

Wij willen groeien in heiligheid en missionair optreden. Wij willen trouw en volhardend zijn in de missie van de Kerk tot Evangelisatie. Wij willen moedig en zorgzaam zijn en goed onderlegd. Dit kunnen we niet op ons zelf, daarom geven wij ons over aan Onze Lieve Heer door de handen van Zijn en onze Moeder, de heilige Maagd Maria; vertrouwend op het gebed van velen.



Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar