Misintenties

vr 06 november 2020 18:01

Het seminarie draagt graag de H. Mis op voor uw gebedsintenties. Geef uw misintenties aan ons door en steun zodoende de priesteropleiding.

Uw misintenties

Het Grootseminarie bidt in de H. Mis graag voor uw gebedsintenties. Het richtbedrag voor één misintentie is € 10. Met uw bijdrage steunt u de priesteropleiding. Voor iedere intentie wordt niet altijd een aparte H. Mis gelezen, tenzij u dat zelf anders aangeeft. We kunnen niet garanderen dat de H. Mis opgedragen wordt op de dag die u aangeeft, al doen we daar wel ons best voor. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL64 INGB 000 000 5464 o.v.v. misintentie(s). De misintenties kunt u sturen naar rector J.C.J. de Wit, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo.

Algemene informatie voor uw giften

Rekeningnummer voor giften: NL64 INGB 0000 0054 64 t.n.v. Het Grootseminarie.
BIC: INGBNL2A
ANBI / RSIN-nummer: 824 10 8000

Bekijk ook:

Bidt u ook mee om roepingen?

Misintenties

Waarom schenken aan Het Grootseminarie?

Nalatenschappen

Schenken met belastingvoordeel

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar