Landelijke ontmoeting seminaristen

di 23 mei 2023 14:04

Op Hemelvaartsdag hebben we een ontmoeting gehad met (vrijwel) alle seminaristen van Nederland en ook de meeste van de rectoren van de verschillende seminaries of convicten waren hier bij.

De ontmoeting was in Kerkrade. Na koffie en vlaai in Rolduc zijn we naar Gaiazoo gegaan, een dierentuin in Kerkrade. Echt de moeite waard, een hele mooi dierentuin. Het was ook heel mooi weer, dus een vreugde om zo met elkaar op pad te zijn.

Vervolgens hadden we op het seminarie Rolduc de Heilige Mis met de apostolisch nuntius van Nederland, H.E. Mgr. Paul Tschang In-Nam, dat was heel mooi om de Mis zo samen te vieren in de abdijkerk.

Na de avondmaaltijd en de vespers was er een gezellige ontmoeting. Vrijdagmorgen hebben we nog samen de lauden gebeden en de Mis gevierd en na het ontbijt zijn we allen weer naar onze eigen seminaries vertrokken, voor ons een rit van drie uur.

Maar al met al een heel ontspannende en vreugdevolle ontmoeting.

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar