Jonge priester op bedevaart

vr 17 juni 2022 15:44

Maandag 13 juni was het weer tijd voor de jaarlijkse bedevaart met de “jonge priesters”. Dit zijn de priesters die na hun priesterwijding nog 5 jaar voortgezette vorming ontvangen op het seminarie op de eerste maandagen van de maand. In juni is dit dan geen vormingsdag, maar een bedevaart.

We gingen dit keer naar Bolsward en Dokkum, vooral met het oog op de recent heilig verklaarde Titus Brandsma. Titus is dichtbij Dokkum geboren, in Ugoclooster. Hier bevindt zich zijn boerderij nog en staat een gedenkteken. Maar eerst zijn we naar de St. Franciscusbasiliek gegaan waar pastoor Arjen Bultsma ons ontvangen heeft. Hij heeft ons uitgebreid verteld over de jonge jaren van Titus en ook nog andere wetenswaardigheden over Bolsward. Zoals, niet onbelangrijk, het beeldje van Maria van Zevenwouden wat zich ook in deze basiliek bevindt. Vervolgens hebben we samen de H. Mis gevierd waarbij de pastoor de hoofdcelebrant was. Pastoor (en vicaris) Bultsma was voor een aantal trouwens geen onbekende, want hij heeft ook les gegeven op ons seminarie.

Na de lunch zijn we even langs Ugoclooster gegaan, maar zijn geboortehuis zelf, de boerderij is niet te bezoeken. Hier wonen trouwens nog wel steeds afstammelingen van zijn familie. Hiervandaan doorgegaan naar Dokkum, waar we ook weer zeer goed ontvangen zijn door dhr. Lammert de Hoop op het heiligdom van de H. Bonifatitus. Ik zeg ‘weer’ omdat we er al eens meer waren geweest, maar toen dan met de seminaristen.

Ons bezoek nu was vooral gericht op de heilige Titus, dat kan ook heel goed in Dokkum, want aan het ontstaan van dit heiligdom heeft hij veel bijgedragen. Er bevindt zich dan ook een reliek van Titus in de recent naar hem genoemde Titus Brandsmakapel. Maar ook aan de kruiswegstaties heeft hij veel bijgedragen.

Na deze waardevolle bezoeken togen we weer terug naar Noord-Holland, waar we traditioneel nog afgesloten hebben met de bisschop tijdens een maaltijd. Al met al een hele mooie dag met elkaar. Goed ook om elkaar op zo’n wijze een keer een dagje te treffen.

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar