Indrukwekkende Diakenwijding

ma 11 december 2023 14:31

Op zater­dag 18 no­vem­ber vond in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo weer een diaken­wij­ding plaats. Maar liefst vier jonge mannen wer­den door handopleg­ging en gebed gewijd – twee per­ma­nent en twee transeunt diakens.

De per­ma­nent diakens zijn Patrick Günther en Evert Florijn. De transeünt diakens zijn Josué Enmanuel Mejia Sánchez en Juan Ignacio Jiménez Walker. Deo volente zullen de transeunt diakens op 25 mei volgend jaar tot pries­ter gewijd wor­den.

Juan Ignacio en Josue zijn beide lid van het Neocatechumenaat, maar hebben toch ook beide enige tijd in de seminariegemeenschap van Heiloo doorgebracht. Ignacio 4 jaar en Josue slechts één jaar. Ignacio is in vanuit Nieuwe Niedorp in Heiloo gekomen in 2016, toen de gemeenschap in Heiloo net begon en qua Nederlandse seminaristen erg klein was. Josue kwam wat jaren later, de gemeenschap was toen al wel wat gegroeid, maar toch was het ook voor hem een mooie ervaring om een jaar in Heiloo door te brengen en de gemeenschap toen ook wat te versterken.Juan Ignacio doet zijn pastoraal jaar in ‘t Gooi, hij woont in Naarden bij pastoor Carlos Fabril, en Josue is actief in Midden-Westfriesland en woont in Nibbixwoud met pastoor Alvaro Rodriguez Luque.

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar