Hoogfeest van H. Willibrord

do 10 november 2022 19:17

Op het Hoogfeest van de belangrijkste geloofsverkondiger van onze Lage Landen, de Heilige Willibrord, is het voltallige seminarie op pad gegaan. Wij hebben de sporen van deze grote heilige opgezocht in Heiloo, Overveen en Haarlem.

Bij het ‘Witte Kerkje’ in Heiloo staat aan de straatkant een mooie put die door hem is geslagen, al is niet iedereen daarvan overtuigd door het gebrek aan ‘wetenschappelijk bewijs’. Niettemin hebben we daar met aandacht kunnen luisteren naar het ontstaan en de ontwikkeling van Heiloo, beginnend als het ‘Heilige Loo’, een natuurlijk verhoogde plek waar al in vroege tijden religie werd bedreven. Precies het hoogste punt is nu waar het Witte Kerkje zich bevindt. Wij danken meneer Mooiweer en zijn vrouw voor de presentatie, rondleiding en de koffie!

Onze reis vervolgend, zijn wij aangekomen in Overveen, om na een lunch de graven van de bisschoppen van ons bisdom te bezoeken en daar te bidden. Speciaal voor ons waren enkele kaarsen aangestoken, zodat wij met een herinnering aan het Eeuwig Licht in de grafkelder Gods glorie konden bezingen door het middaggebed. Wij herdachten in het bijzonder mgr. Bomers, die toendertijd het Willibrord-seminarie stichtte. De moeilijke en onrustige tijd werd benoemd en wij zijn dankbaar voor al het lijden wat deze bisschop voor ons heeft gedragen.

Na nogmaals een korte reis in de bus en aangekomen bij de Haarlemse kathedraal van St. Bavo, konden wij het hoogtepunt van de dag benoemen. In concelebratie vierden rector de Wit, rector Georges en studieprefect Dr. Tercero de Heilige Mis bij het reliek van de Heilige Willibrord. Zo verenigde aldaar hemel en aarde en riepen wij de voorspraak van de Engelse missionaris in: Nieuwe evangelisatie, nieuwe inspiratie en een bruisend geloof voor onze Lage Landen!

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar