Re­demp­to­ris Mater

Aan het Grootsemi­narie Sint Wil­li­brord­  studeren ook de studenten van het semi­narie Re­demp­to­ris Mater­ van het Neocatechumenaat

Sinds 1992 is er in ons bisdom ook een seminarie van het Neocatechumenaat. Het Neocatechumenaat is een Spaanse kerkelijke beweging die actief is in vele landen en wereldwijd veel roepingen heeft tot het priesterschap. Vaak worden deze jonge mannen dan priester in een ander land, missionaris dus. Sinds 1997 volgen de seminaristen van het Neocatechumenaat de opleiding tot priester (zie Studie) samen met de seminaristen uit ons eigen bisdom (het Willibrordhuis), dus aan het Grootseminarie St. Willibrord. Voorheen moesten ze hiervoor dagelijks de lange reis maken van Nieuwe Niedorp naar Vogelenzang (en terug), sinds 2016 is Heiloo gelukkig veel dichter bij. In Nieuwe Niedorp wonen niet alleen buitenlandse studenten, ook Nederlandse seminaristen die verbonden zijn aan het Neocatechumenaat kunnen hier terecht.

Hier vindt u meer informatie over het Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp: www.redemptorismateramsterdam.nl


Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar