Getijdengebed

Wie daaraan deelneemt, zet een gebeds­tra­di­tie voort die teruggaat tot de eeuwen voor Christus! Het getij­den­ge­bed wordt dage­lijks over de hele wereld gebe­den door pries­ters, diakens, se­mi­na­risten en leken. Thuis, maar ook in kerken en kapellen.

Voor het gemak is een speciale web­si­te opgezet en voor mobiele apparaten een app ont­wik­keld.

Getij­den­ge­bed web­si­te

Voor gebruik op de com­puter is een web­si­te opgezet waar­mee een­vou­dig de getij­den­ge­beden kunnen wor­den gevolgd. Voor gebruik is geen in­stal­la­tie vereist, het kan gewoon via een in­ter­netbrowser wor­den gevolgd. Ook op mobiele apparaten zonder app kan de web­si­te wor­den gebruikt:

Voor het gebruik van het getij­den­ge­bed op de web­si­te is een account vereist. Een account kan worden aangemaakt op de website zelf.

Getij­den­ge­bed app

Getijdengebed app

Met de app kan het getij­den­ge­bed wor­den gebe­den vanaf een smart­phone of tablet, ook als het in­ter­net tij­de­lijk niet be­schik­baar is. De app is te vin­den in de Google Play store en in de App Store van Apple.

Get it on Google Play
Download on the App Store

Bij het eerste gebruik van de app wordt een account aangemaakt waarna de gebruiker meteen aan de slag kan.

Instructievideo

Kerk en IT

De app is ont­wik­keld door Teun Warnaar in samen­wer­king met Marco van ’t Klooster van het non-profit bedrijf Kerk en IT.

Bekijk ook:

Sacramentsprocessie

Twee nieuwe priesters

Seminaristenbijeenkomst in Rolduc

Seminaristen spelen voetbaltoernooi in Duitsland

Willibrorddag met Aanstelling

Terugblik op een mooie gebedsdag

Te wasdom

Omega podcast: Priesterstudent Melle

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar