Doop van de Heer

ma 09 januari 2023 20:25

Maandag 9 januari, op het Feest van de Doop van de Heer, heeft Mgr. Hendriks het seminarie bezocht voor de jaarlijkse gesprekken met de seminaristen. Aansluitend aan de gesprekken hebben we de H. Mis gevierd en zo konden we dus met de bisschop in ons midden de Kersttijd afsluiten.

Na nog een gezellige avondmaaltijd is de bisschop weer richting Haarlem gegaan en de seminaristen weer aan de studie, ze zitten namelijk momenteel in de tentamenperiode.

v.l.n.r: Jeroen Pouw, Richard Numan, rector Jeroen, Francis Ashamole, Mgr. Hendriks,
Sam van Gent (oriëntatiejaar), Nico Vennik en Niels Bleeker.

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar