Met uw hulp kunnen we nieuwe priesters opleiden

Wilt u de opleiding en vorming van nieuwe priesters ondersteunen? Uw bijdrage is zeer welkom en waardevol. Bij voorbaat hartelijk dank!

Hieronder vindt u meer informatie over uw steun aan de priesteropleiding:

Bidt u ook mee om roepingen?

Misintenties

Waarom schenken aan Het Grootseminarie?

Nalatenschappen

Belastingvrij schenken

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar