Colleges door Dr. Peter Williamson

wo 20 april 2022 18:44

In de week vóór de Goede Week was er bezoek uit de Verenigde Staten op het seminarie. Dr. Peter Williamson, professor aan het Sacred Heart Major Seminary in Detroit (Mi), heeft een week college gegeven aan de seminaristen. Normaal hebben de seminaristen de eerste twee weken van februari “blokcolleges”, welke dan in Nieuwe Niedorp gegeven worden, maar i.v.m. corona was dat voor deze docent toen nog niet mogelijk, nu gelukkig wel.

Dr. Williamson is 71 jaar en een bekeerling vanuit het protestantisme. Hij is jaren onderdeel geweest van de oecumenische gemeenschap Word of God in Ann Harbor (Mi). Pas op wat latere leeftijd is hij naar Rome gegaan om theologie te studeren en zijn doctorstitel te behalen in de exegese. Dit was aan de pauselijke universiteit Gregoriana. Hij geeft nu ca. 20 jaar les op het SHMS in Detroit waar de rector van ons seminarie zijn licentiaat in de Nieuwe Evangelisatie heeft behaald (2020). Rector Jeroen heeft toen van Dr. Williamson het vak Brieven van Paulus en de Nieuwe Evangelisatie gekregen, en het was hetzelfde vak wat hij nu aan de seminaristen van het Grootseminarie heeft gegeven.

Dr. Williamson is co-editor van de nieuwe serie bijbelcommentaren Catholic Commentary on Sacred Scripture (Catholic Commentary on Sacred Scripture — CCSS). In deze serie zijn nu alle boeken van het Nieuwe Testament beschikbaar, aan het Oude Testament wordt nog gewerkt. De seminaristen hebben genoten van zijn colleges, de brieven van Paulus en Paulus als missionaris zijn voor hen hierdoor nog meer gaan leven.

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar