De priestervakantie wordt dit jaar gehouden van dinsdag 3 augustus t/m woensdag 11 augustus. De bestemming wordt deze keer Castelveccana in Italië. U verblijft in de Villa Immacolata, vlak bij het befaamde Lago Maggiore!

De Villa Immacolata

Iedere deelnemer heeft een eigen kamer met douche en toilet en krijgt halfpension aangeboden. ’s Ochtends is er een gezamenlijke Eucharistieviering met lauden in de kapel. ’s Avonds wordt samen voor het diner van 19.30 uur de vespers gebeden. Na het diner biedt de veranda en de tuin ruimte om samen nog even gezellig samen te zitten.

Video-impressie

Bekijk onderstaande video om een indruk te krijgen van het vakantieverblijf.

Erop uit!

De reis is uitdrukkelijk opgezet als vakantie en niet als retraite. Gedurende de week zijn er uitstapjes voor de hele groep. Het staat eenieder echter volledig vrij elke dag op eigen wijze in te vullen. Er is keuze genoeg. Houdt u van cultuur, dan ligt Milaan niet ver weg. Bent u sportief aangelegd, dan zijn er prachtige bergwandelingen te maken. Houdt u van zon en strand, dan ligt het Lago Maggiore vlakbij.

Gezamenlijk afreizen per auto

Zoals gebruikelijk adviseren we om gezamenlijk in auto’s af te reizen naar Castelveccana. Te zijner tijd ontvangen alle deelnemers een lijst inclusief contactgegevens zodat een en ander onderling afgestemd kan worden. De afstand vanaf Amsterdam naar Castelveccana is ongeveer 1.000 kilometer. Op de dinsdagavond van 3 augustus wordt u vóór 19.00 uur verwacht om in te checken zodat u gezamenlijk om 19.30 uur kunt dineren. Mocht u vertraging in uw reis oplopen, het inchecken is mogelijk tot uiterlijk 20.30 uur. Woensdagochtend 11 augustus na het ontbijt is het vertrek.

Prijs en opgave

De priestervakantie kunnen we u aanbieden voor de prijs van slechts € 495. De reissom is exclusief vervoer. Contactpersoon is de heer P. Klaver, bereikbaar via telnr. 072-505 1073. Opgave is mogelijk tot 25 juni 2021 per e-mail via pklaver(at)willibrordseminarie.nl, met vermelding van uw adresgegevens en telefoonnummer. Mocht u een allergie hebben, wilt u dit dan ook doorgeven bij aanmelding? Wacht niet te lang met aanmelden, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Verdere gegevens van de Villa Immacolata vindt u onderaan dit bericht.

Gegevens van Villa Immacolata

Villa Immacolata
adres:Via per Nasca 5
21010 Ronchiano di Castelveccana (VA)
Italië
telefoon en fax:+39 – 0332 520132
website:www.villa-immacolata.com

Priesterretraite Thorn

Veel deelnemers doen ook graag mee met de jaarlijkse priesterretraite in Thorn. Deze retraite is in 2021 van zondag 11 juli t/m zaterdag 17 juli. Deze retraite stond traditiegetrouw onder leiding van pater Wilkens sj. Pater Wilkens is dit jaar tot onze spijt overleden. Het seminarie is pater Wilkens zeer dankbaar voor al zijn trouwe dienstwerk. Pater Ward Biemans sj is bereid gevonden om dit jaar de inleidingen te verzorgen. De data zijn zo gekozen dat u geen vervanging hoeft te regelen voor de weekendvieringen. De richtprijs is € 295. Opgave en binnenkort meer info via de website www.foyer-thorn.nl

Het Grootseminarie St. Willibrord kijkt vooruit en heeft een geheel nieuwe visuele identiteit (huisstijl) laten ontwikkelen, die in vernieuwde vorm de missie van het seminarie uitdraagt: om hen die de roepstem van God verstaan en zich geroepen weten tot het priesterschap, een plek en centrum te bieden waar zij gevormd kunnen worden tot priesters, kunnen groeien in heiligheid en van waaruit zij missionair kunnen optreden, in kerk en maatschappij.

De nieuwe huisstijl en het nieuwe logo geven hier uitdrukking aan. Het logo verbeeldt de missie; missionair optreden vanuit het centrum dat het Grootseminarie is. Uiteindelijk staat Christus in het centrum van de kerk; aanwezig in de Eucharistie, in het Allerheiligste. Hij is Diegene die roept tot het priesterschap en die uitzendt. Het beeldmerk bevat dan ook een duidelijke verwijzing naar de Eucharistie en herbergt de vorm van een monstrans, waar het Allerheiligste in gevat is.

Het goudgeel symboliseert het koningsschap van Christus, Hij die oproept om Hem te dienen, middels het priesterschap. Het blauw symboliseert Maria, de Heilige moeder onder wiens bescherming wij onszelf stellen en die ons leidt tot de Zoon.

De nieuwe visuele identiteit zal de komende periode worden toegepast op alle communicatie-uitingen van Grootseminarie St. Willibrord. De nieuwe stijl, het nieuwe logo en de communicatiemiddelen in de nieuwe stijl zijn ontwikkeld door Impulsar strategy & design.

Hieronder zie je een toelichting op de diverse lagen van betekenis die het nieuwe logo in zich draagt.

Het centrum, waar de seminaristen gevormd worden en van waaruit zij missionair zullen optreden. De Eucharistie, het Allerheiligste.
Het kruis van Christus. Tevens refererend aan de vorm van de bisschopsstaf van de Heilige Willibrord.
Twaalf elementen rondom het centrum. Refererend aan de twaalf apostelen, de twaalf stammen van Israél, de twaalf sterren rondom het hoofd van Maria, twaalf poorten tot het hemelse Jeruzalem.
Uitzending vanuit het centrum, missionair optreden. De gemeenschap rondom het centrum, rondom de kerk, rondom Christus.

Behalve de live­stream is ook weer een foto­se­rie gemaakt door Wim Koopman, en onderaan dit bericht toe­ge­voegd. Bovendien was een cameraploeg van het KRO-pro­gram­ma Kruis­punt aanwe­zig om een reportage te maken over de roe­pingsweg en de wij­ding van Bert Glorie. Op maan­dag 16 no­vem­ber zal deze do­cu­mentaire wor­den uitgezon­den.

Homilie

Op Arsacal.nl heeft Mgr. Hendriks al zijn homilie ge­pu­bli­ceerd zodat wie het wil deze (nog een keer) kan doorlezen.

Video

Fotoserie

Op zater­dag 4 juli werd reeds Paul Bindels gewijd. Op zater­dag 12 sep­tem­ber was het de beurt aan Javier Acuña. Zondag 13 sep­tem­ber werd Juan del Río tot pries­ter gewijd en nu, zater­dag 26 sep­tem­ber Mikel Palić. Op 31 ok­to­ber om 12.00 uur volgt nog de wij­ding van Bert Glorie in Heiloo.

Mikel is afkoms­tig uit Kroatië, betrokken bij het Neo­ca­te­chu­me­naat, maar heeft ook enige tijd op het semi­na­rie in Heiloo gewoond om deze leef­ge­meen­schap te ver­ster­ken. Dit was van januari 2016 tot juni 2017. Daarna is hij enkele jaren op itinerantie (lange stage) geweest in Duits­land en in sep­tem­ber 2019 be­gon­nen aan zijn pas­to­rale jaar in de regio Naar­den, Blaricum Bussum, Huizen. Het is ook in deze regio dat hij nu kape­laan zal zijn.

Homilie

De homilie heeft Mgr. Hendriks reeds ge­pu­bli­ceerd op zijn web­si­te.

Video

Fotoserie

Jonge mannen die zich aange­trok­ken voelen tot het pries­ter­schap wor­den van harte uit­ge­no­digd om deel te nemen aan de Roepingenweek die wordt geor­ga­ni­seerd van zon­dag 1 t/m zater­dag 7 no­vem­ber 2020.
Meer in­for­ma­tie volgt…