De retraiteleider was een bekende van het heiligdom van O.L.V. ter Nood in Heiloo, namelijk pastor Anton Overmars. Hij gaf ons meerdere roepingsverhalen van het Oude en Nieuwe Testament in overweging, waarbij hij ons steeds een passend lied liet horen. Op deze manier konden wij goed nadenken over onze eigen roeping, in het bijzonder over onze roeping tot het priesterschap die we als seminaristen allemaal op verschillende manieren hebben gekregen.

Na gesterkt te zijn door de inleidingen, de stilte, de rust en het gebed tijdens de retraite trokken wij er enkele dagen later opnieuw op uit met het mooie busje van het heiligdom O.L.V. ter Nood. De reis ging nu naar Sittard, waar we 3 dagen te gast waren bij de Zusters Karmelietessen van het bezinningshuis Regina Carmeli.

Van daaruit hebben we enkele hele mooie bedevaartplaatsen in Limburg bezocht. We begonnen bij Sint Gerlach. Hij leefde in de 12e eeuw als kluizenaar in een holle boom. Ter nagedachtenis aan hem is nu rondom zijn graf een prachtige kerk gebouwd, waarin op de muren zijn levensverhaal via schilderijen wordt uitgebeeld.

De volgende dag gingen we naar Mamelis, een benedictijner klooster, wat is gebouwd volgens het ontwerp van de beroemde monnik Dom van der Laan. We vierden samen met hen de H. Mis, waarna broeder Martin ons een rondleiding gaf. Deze leidde onder andere naar een crypte, waar een groot aantal relieken van verschillende heiligen worden bewaard, die op de naamdag van de betreffende heilige op het altaar worden gezet.

Omdat Mamelis vlakbij het drielandenpunt in Vaals ligt, brachten we dat bekende punt ook een bezoek, wat we combineerden met een wandeling door de prachtige omgeving daar. Op de terugweg richting Sittard gingen we nog even langs de basiliek van Meersen, waar in de 13e eeuw een wonder heeft plaatsgevonden: de priester was vergeten water en wijn in de kelk te doen, maar toen hij de hostie – het lichaam van Christus – brak, kwam er spontaan bloed uit, wat werd opgevangen in de kelk! Op deze bijzondere plaats hebben we die middag de vespers gebeden.

Op onze derde en laatste dag bezochten we nog een aantal mooie kerken in Sittard en Roermond. In Sittard blijkt er een kerk te zijn, waar ongeveer 80 jaar geleden een ontsnapte circusleeuw tijdens de H. Mis binnen kwam wandelen. Gelukkig bleef iedereen ongedeerd! In Roermond bezochten we de Caroluskapel, waar de beenderen van de Martelaren van Roermond bewaard worden. Zij werden in 1572 op brute wijze door de geuzen om het leven gebracht.

Tot slot hebben we ook de Munsterkerk en de Christoffelkathedraal nog even bekeken. In de Munsterkerk was deken Alexander de Graaf Woutering zo aardig om ons nog mee te nemen naar enkele bijzonder plaatsen, waar je als gewone bezoeker niet kunt komen, zoals de bovenring van de kerk en de naastgelegen pastorie.

Nadat we op de terugweg naar Heiloo nog een heerlijke pannenkoek hadden gegeten, kwamen we woensdagavond weer veilig thuis op het seminarie.

Jaider Chantre Sánchez heeft zaterdag 11 juni 2022 de Priesterwijding ontvangen en op zondag heeft hij zijn eerste Heilige Mis opgedragen in Castricum. Donderdag 16 juni was hij hoofdcelebrant in zijn Eerste heilige Mis op het seminarie. Traditioneel wordt deze gehouden op de oorspronkelijke Sacramentsdag, waardoor de neomist ook voor mag gaan in de processie. Veel mensen ontvingen na afloop ook nog graag de Neomistenzegen.

Het weekend van 6 en 7 maart hebben we het online Oriëntatieweekend gehad met zes deelnemers. Dit is echt heel goed verlopen.

Op vrijdagmiddag zijn de jongens na een korte kennismaking met mij en de seminaristen via zoom aangesloten bij de stille aanbidding in de kapel (via livestream) en de vespers om 17.30 uur. Vervolgens zijn we ‘s avonds in een Zoom ontmoeting doorgegaan waarin Mgr. Hendriks een lezing heeft gehouden over Roeping. Ook twee seminaristen hebben verteld over hoe God hen geroepen heeft.

Zaterdagmorgen hebben via Zoom twee deelnemers van het Oriëntatieweekend verteld hoe God met hen bezig is en is ook pater Biemans aangesloten, de spirituaal van het seminarie. Hij heeft uitleg gegeven over Geestelijke begeleiding.

Om 11.30 uur zijn de jonge mannen toen weer via de livestream aangesloten op het Rozenkransgebed in de Bedevaartkapel en de H. Mis van Eerste Zaterdag. Hierin was pastoor Bruno Sestito uit Langedijk de celebrant. In zijn preek ging hij in op zijn levensverhaal. Via het Youtube kanaal van het heiligdom is deze nog te beluisteren.

’s Middags hadden de jongens gelegenheid om een reeds eerder opgenomen verhaal over het heiligdom te bekijken/beluisteren van pater Wijers (Youtube) en vervolgens hebben we elkaar weer in de zoom ontmoet, waarbij nu ook de seminaristen van Nieuwe Niedorp, het Neocatechumenaat, aan waren gesloten. Hierop volgde nog een vragen halfuurtje met de rector. ’s Avonds is het weekend afgesloten door de seminaristen en de deelnemers met een online spel.

Al met al een zeer geslaagd weekend. Al hopen we ze natuurlijk graag binnenkort fysiek op het seminarie te ontvangen. Bijvoorbeeld tijdens de Meeleefdagen van het Paastriduüm.

In de playlist Oriëntatieweekend (van het Youtube kanaal van het  heiligdom) zijn de verschillende livestream activiteiten nog te vinden: