Wilt u als instituut, congregatie, gemeenschap, beweging, of hoe ik u mag omschrijven meedoen met deze Open-Dagen-Week? Het idee is dat alle instellingen die iets met Roeping te maken hebben in deze week op enig moment aanbod hebben zodat jongeren zich in hun roeping kunnen verdiepen. Dit kan dus bijvoorbeeld gaan om een Meeleefdag, een Oriëntatieavond of noemt u maar op. Het mogen ook zeker meerdere momenten zijn.

Het kan hierbij gaan om de bijzondere roepingen tot het priesterschap, diaconaat of het religieus leven, maar ook om lekenroepingen binnen bewegingen. Of, als dat binnen uw straatje past, zou ook de roeping tot het katholiek huwelijk in het licht kunnen worden gezet. Het gaat er maar om dat we jongeren helpen om hun eigen roeping voor het leven te vinden, en, natuurlijk, dat ze ook de weg naar uw of onze instelling weten te vinden.

Open Dagen

Alle Open Dagen, of hoe het u het ook noemen zal, zullen gepubliceerd worden op een gezamenlijke website en er zal promotiemateriaal verspreid worden zodat alle instellingen mee kunnen doen in de verspreiding. De Roepingenweek/ Open-Dagen-Week zal worden afgesloten met een ontmoeting en Vesperviering in/bij de kathedraal op zaterdagmiddag 12 november. Wij hopen dat u ook hierbij aanwezig zult zijn. Verdere informatie hierover volgt.

Meldt u dus graag aan voor deze Open-Dagen-Week en laat ons weten wat u voor uw instelling van plan ben. Als u vragen heeft aarzel dan niet om contact te zoeken middels mail of telefoon:

Programma afsluitende bijeenkomst in Haarlem

Op zaterdag 12 november zal er een afsluitende bijeenkomst plaatsvinden in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo te Haarlem.

Vanaf 15.30 uur Inloop met koffie en thee (Bisschopshuis of de crypte van de Bavo)
16.00 uur Inleiding en getuigenissen over de Open Dagen Week en verdere ontmoeting (idem)
17.00 uur Vesperviering in de Bavo

Het zijn hele mooie dagen geweest. Beginnend op de middag van Witte Donderdag, met afwisselend vieringen in de kathedraal en op het heiligdom, op Goede Vrijdag een Stille dag en op Stille Zaterdag meehelpen aan de voorbereidingen voor Pasen. De Paaswake op het heiligdom werd door één van de deelnemers van de Meeleefdagen ‘fenomenaal’ genoemd.

Nu volgt er twee weken paasvakantie voor de seminaristen.

Op de foto van links naar rechts: Richard Numan, Melle Punter, Thomas Bötticher, Mgr. Hendriks, Francis Ashamole, Leo Kuiper en Sam van Gent.

14 november 12:30  |  Heiloo

In Den Haag vindt de mars voor het leven plaats. Vanaf Heiloo willen we dit ondersteunen met een dag van gebed. Uiteraard in een vorm waar we alle afstands- en hygiëne maatregelen in acht nemen.
Voor jongeren van 16 tot 30 jaar

Programma

12:30 aankomst op het heiligdom
13:00 rozenkransgebed en biecht
13:30 H. Mis
14:30 snacks
15:00 geloofsgesprek
16:00 pauze
16:30 geloofsgesprek
17:30 vespers
18:00 avondmaal
20:00 getuigenis van het leven: film unplanned
22:00 aanbidding de hele nacht

Zondag 15 nov

07:30 ochtendgebed
8:00 H. Mis
09:00 ontbijt

Info en aanmelding:
e-mail: zusters@olvternood.nl
telefoon: 0727 370085

Behalve de live­stream is ook weer een foto­se­rie gemaakt door Wim Koopman, en onderaan dit bericht toe­ge­voegd. Bovendien was een cameraploeg van het KRO-pro­gram­ma Kruis­punt aanwe­zig om een reportage te maken over de roe­pingsweg en de wij­ding van Bert Glorie. Op maan­dag 16 no­vem­ber zal deze do­cu­mentaire wor­den uitgezon­den.

Homilie

Op Arsacal.nl heeft Mgr. Hendriks al zijn homilie ge­pu­bli­ceerd zodat wie het wil deze (nog een keer) kan doorlezen.

Video

Fotoserie

Op zater­dag 4 juli werd reeds Paul Bindels gewijd. Op zater­dag 12 sep­tem­ber was het de beurt aan Javier Acuña. Zondag 13 sep­tem­ber werd Juan del Río tot pries­ter gewijd en nu, zater­dag 26 sep­tem­ber Mikel Palić. Op 31 ok­to­ber om 12.00 uur volgt nog de wij­ding van Bert Glorie in Heiloo.

Mikel is afkoms­tig uit Kroatië, betrokken bij het Neo­ca­te­chu­me­naat, maar heeft ook enige tijd op het semi­na­rie in Heiloo gewoond om deze leef­ge­meen­schap te ver­ster­ken. Dit was van januari 2016 tot juni 2017. Daarna is hij enkele jaren op itinerantie (lange stage) geweest in Duits­land en in sep­tem­ber 2019 be­gon­nen aan zijn pas­to­rale jaar in de regio Naar­den, Blaricum Bussum, Huizen. Het is ook in deze regio dat hij nu kape­laan zal zijn.

Homilie

De homilie heeft Mgr. Hendriks reeds ge­pu­bli­ceerd op zijn web­si­te.

Video

Fotoserie