3-5 december 2020 | Valkenburg

De geestelijke Oefeningen van de Heilige Ignatius van Loyola zijn een beproefde methode om het leven van de gelovige te ordenen volgens de wil van God. De methode is al eeuwen oud maar nog steeds actueel. Aanbevolen door pausen, gebruikt door priester, religieuzen en leken.

Een retraite op basis van de Geestelijke oefeningen vindt plaats in stilte en betreft een opbouwende reeks van korte conferenties gevolgd door persoonijke overwegingen, de ‘oefeningen’. Tijdens de retraite is er dagelijkse Heilige Mis en er is mogelijkheid tot biecht en gesprek met de begeleider.

Voor meer informatie
Zuster Trinidad SSVM
Tel +31 633179271
m.trinidad@servidoras.org
www.ssvmne.org

26 november 19:00 – 20:30 | via Zoom

Een tienergroep onder de bescherming van Sint Joris waarmee we tienerjongens (12-17 jaar) willen helpen om nog meer toegerust te worden in het geloof. Niet zozeer kennismaking met het geloof en Christus, maar een verdere verdieping, zodat ze nog steviger in hun schoenen komen staan.

Info en aanmelding
Deze keer is de bijeenkomst niet op het Heiligdom maar vanuit je eigen huis, via Zoom.

Aanmelden via app

Het Heiligdom is een plek bij uitstek om tot God te komen en om te bidden.

Het Heiligdom is iedere dag open:

Wintertijd: 8:30 – 17:00
Zomertijd: 8:30 – 19:30

Kijk voor de tijden bij de Vieringen van het Heiligdom, of ook bij de Agenda van het Heiligdom, daar staan ook andere activiteiten in.

Het rooster van de vieringen in de Kloosterkapel van het seminarie

Je kunt ook met de seminaristen meebidden of je aansluiten aan de dagelijkse heilige Mis, de Aanbidding of de Vespers. Meld je gewoon even aan bij ons bij de deur, of neem Contact met ons op, dan is dat zo geregeld!

Ook kan je met ons een Dagje medraaien, als het je dat wilt.

Maandag – vrijdag

7:00 Lauden

7:20 Stille meditatie

7:55 Heilige Mis

12:50 Middaggebed

17:45 Vespers (op maandag met Euch. aanbidding en Rozenkransgebed, op vrijdag niet in de Kloosterkapel, maar als afsluiting van de aanbidding in de Bedevaartkapel)

Dagelijks in de Bedevaartkapel van het heiligdom Eucharistische aanbidding van 15.00 – 16.00 uur. Vrijdag tot 18.00 uur.

Je bent van harte welkom om met ons mee te bidden.

“Zie ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.” (Mt 28, 20b)

Iedere 2e vrijdag van de maand willen we ingaan op deze uitnodiging van Jezus. We willen God aanbidden en stil worden om naar Hem te luisteren.
Voor jongeren van 16 tot 30 jaar

Programma

19:00 – 20:00 inloop met pizza
20:00 – 20:30 inleiding (teaching)
20:30 – 21:30 aanbidding met muziek en gelegenheid voor biecht
21:30 – 22:30 nazitten en praten op jongerenzolder

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via de activiteitenpagina van het heiligdom
www.olvternood.nl

 

14 november 12:30  |  Heiloo

In Den Haag vindt de mars voor het leven plaats. Vanaf Heiloo willen we dit ondersteunen met een dag van gebed. Uiteraard in een vorm waar we alle afstands- en hygiëne maatregelen in acht nemen.
Voor jongeren van 16 tot 30 jaar

Programma

12:30 aankomst op het heiligdom
13:00 rozenkransgebed en biecht
13:30 H. Mis
14:30 snacks
15:00 geloofsgesprek
16:00 pauze
16:30 geloofsgesprek
17:30 vespers
18:00 avondmaal
20:00 getuigenis van het leven: film unplanned
22:00 aanbidding de hele nacht

Zondag 15 nov

07:30 ochtendgebed
8:00 H. Mis
09:00 ontbijt

Info en aanmelding:
e-mail: zusters@olvternood.nl
telefoon: 0727 370085