Blokcolleges

do 02 februari 2023 08:59

De seminaristen hebben deze week en volgende week ‘blokcolleges’ in Nieuwe Niedorp. Daar wonen de studenten van het seminarie ‘Redemptoris Mater’ van de Neo-cathechumenale weg. Normaal gesproken komen zij iedere week naar Heiloo om daar samen met studenten van het Seminarie St. Willibrord de lessen te volgen. Maar gedurende twee weken per jaar zijn de rollen dus omgedraaid en maken de studenten uit Heiloo met het mooie busje van het Heiligdom de rit van ruim een half uur naar Nieuwe Niedorp.

De eerste week was een werkcollege, met als docent Mgr. Van den Hout uit het bisdom Groningen-Leeuwarden. Het onderwerp was het ‘Deuteronomistisch geschiedwerk’. Dit beschrijft de geschiedenis van het volk Israël vanaf de intocht in het beloofde land tot aan de Babylonische ballingschap. Dit staat beschreven in de Bijbelboeken Jozua, Rechters, 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Koningen.

Een belangrijk thema wat in de verhalen in deze boeken steeds terugkomt is de afwisseling van trouw en ontrouw van het Joodse volk aan de Heer (JHWH) die hen uit het slavenhuis van Egypte gered heeft. Als zij trouw zijn en zich houden aan het verbond en de geboden van de Heer genieten zij bescherming, maar zodra zij zich afkeren van de Wet van Heer roepen zij onheil over zichzelf af en vallen zij ten prooi aan de vijanden die omringen.

De studenten kregen van Mgr. Van den Hout eerst een algemene uitleg over deze periode van de Israëlische geschiedenis en moesten toen zelf aan de slag door bepaalde passages verder uit te diepen. In tweetallen gingen zij aan de slag met de verhalen rondom Jozua, Gideon, Abimelek, Saul, Samuel en andere bekende figuren. Hierbij werd gebruik gemaakt van diverse bijbelcommentaren en andere naslagwerken. Door deze werkwijze van ‘actieve studie’, leren zij de betekenis van de teksten inhoudelijk en qua betekenis steeds beter kennen.

Aan het einde van deze interessante cursus gaven zij in het bijzijn van de docent presentaties aan elkaar en zo konden zij ook veel van elkaar leren. Fijn dat de bisschop van Groningen-Leeuwarden de tijd heeft genomen om de studenten mee te nemen bij de bestudering van dit belangrijke deel van het Oude Testament! Op de foto ziet u de groep staan voor de mooie icoon van ‘de ongelovige Thomas’.

(de foto’s zijn gemaakt door Eric Venneker)

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar