Baccalaureaatsexamen met lof

vr 08 oktober 2021 11:06

Afgelopen woensdag 6 oktober hebben Josue Enmanuel Mejia Sanchez en Wim Balk het Baccalaureaatsexamen gedaan. Zij zijn hier beide mooi voor geslaagd; Josue Cum Laude en Wim Magna Cum Laude. Het Baccalaureaatsexamen is de afronding van de studie Theologie, voor Josue als voorbereiding op het priesterschap en Wim Balk is reeds permanent diaken in de regio van Hilversum. Josue heeft zijn studie aan het seminarie St. Willibrord gevolgd en Wim aan het Bonifatiusinstituut.

Bij het examen geven de kandidaten een korte presentatie van hun eindscriptie. Josue heeft deze geschreven over het Gemeenschaps element bij het sacrament van Boete en Verzoening en diaken Wim over Ongewenst kinderloosheid en onvruchtbaarheid in het licht van het Rooms-Katholieke geloof voor de pastorale praktijk. Zij wisten hier beide zeer interessant over te vertellen. Verder moesten ze 10 onderwerpen voorbereiden waarvan een uur van te voren er drie uitgekozen worden, van deze drie mochten ze er zelf één uitkiezen om vijf minuten over te spreken. Vervolgens is er ruimte voor de examencommissie om vragen te stellen aan de kandidaat over elk van de drie onderwerpen. Hier zijn ze beide goed doorgekomen.

Josue is verbonden aan het Neocatechumenaat, maar heeft ook ca. 1½ jaar gewoond in het seminarie in Heiloo, om hier het groepje wat te versterken. Nu zal hij enige jaren naar het zuiden van het land gaan waar hij in een parochie zijn “itinerantie” zal doen. Dit is een lange stage die seminaristen van het Neocatechumenaat gewoon zijn te doen voordat het pastoraal jaar aanbreekt met de wijdingen. Wij wensen Josue hierbij veel zegen. Wim zal zijn taken voortzetten in de regio van Hilversum, ook hierbij veel zegen, Wim!

Het diploma wat zij nu beide zullen ontvangen is van de Pontificale Universiteit van Lateranen (www.pul.va) waar zowel het seminarie als het Bonifatius instituut aan gelieerd is.

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar