Archief

Lees hier het archief van nieuwsberichten: met informatie, aankondigingen en verslagen.

Zalig Pasen

Met het meevieren van de Hoogmis van Pasen in de kathedraal met de bisschop zijn de Meeleefdagen op het seminarie afgesloten.

Lees verder

Kom bidden voor het leven

14 november 12:30 | Heiloo

We komen bij elkaar om een dag en een nacht op te dragen in gebed, aanbidding en wake. Met de heilige Mis, met geloofsgesprekken en een getuigenis van het leven.

Lees verder

Bert Glorie tot priester gewijd!

Tijdens een in­druk­wek­kende vie­ring in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem is diaken Bert Glorie zater­dag 31 ok­to­ber tot pries­ter gewijd. Het door coronamaat­regelen beperkte aantal mensen in de kerk werd aan­ge­vuld met een slor­dige 2000 kijkers via Ka­the­draal TV!

Lees verder

Priesterwijding Mikel Palić

Voor de vierde maal dit jaar vond een pries­ter­wij­ding plaats in de Haar­lemse ka­the­draal. Vanwege corona is de oor­spron­ke­lijk geplande wij­dings­vie­ring met vijf wij­de­lin­gen op de zater­dag na Pink­ste­ren, opgesplitst in vijf vie­rin­gen zodat zoveel moge­lijk familie en vrien­den van de wij­de­ling aanwe­zig kan zijn.

Lees verder

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar