Archief

Lees hier het archief van nieuwsberichten: met informatie, aankondigingen en verslagen.

Kom bidden voor het leven

14 november 12:30 | Heiloo

We komen bij elkaar om een dag en een nacht op te dragen in gebed, aanbidding en wake. Met de heilige Mis, met geloofsgesprekken en een getuigenis van het leven.

Lees verder

Priesterwijding Mikel Palić

Voor de vierde maal dit jaar vond een pries­ter­wij­ding plaats in de Haar­lemse ka­the­draal. Vanwege corona is de oor­spron­ke­lijk geplande wij­dings­vie­ring met vijf wij­de­lin­gen op de zater­dag na Pink­ste­ren, opgesplitst in vijf vie­rin­gen zodat zoveel moge­lijk familie en vrien­den van de wij­de­ling aanwe­zig kan zijn.

Lees verder

Roepingenweek

Zondag 1 t/m zaterdag 7 november 2020 Jonge mannen die zich aangetrokken voelen tot het priesterschap worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Roepingenweek die wordt georganiseerd van zondag 1 t/m zaterdag 7 november 2020.

Lees verder

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar