Afscheid van diaken Jules Post

za 08 juli 2023 08:19

Afgelopen week hebben we in de laatste stafvergadering van het seminarie afscheid genomen van diaken Jules Post. Diaken Post is vanaf 2020 stagecoördinator en supervisor geweest van het Grootseminarie St. Willibrord, hiervoor is hij ook nog twee jaar actief geweest als stagebegeleider en supervisor bij het Bonifatiusinstituut.

De stagecoördinator van het seminarie zoekt stageplaatsen voor de seminaristen en onderhoudt contact met zowel de stage parochie als de seminarist over het verloop. Bij supervisie is er sprake van een maandelijks of drie-wekelijks coachingsgesprek met de seminarist over waar hij in de stage tegenaan loopt, dingen waar hij van kan leren. Diaken Post heeft dit met veel passie en inzet gedaan, maar door zijn andere verplichtingen in ons bisdom, o.a. in de regio oostelijk-West-Friesland en bij de zusters Ursulinen in Bergen, ziet hij geen gelegenheid om dit te blijven continueren.

Wij danken Jules voor al zijn inzet voor het seminarie, de seminaristen, en ook voor het Bonifatiusinstituut en we zijn blij dat we geschikte vervanging voor hem gevonden hebben in de persoon van diaken Eugéne Brussee en kapelaan Teun Warnaar.

In deze vergadering is ook de nieuwe studiegids voor het jaar 2023/2024 uitgereikt aan de stafleden. De docenten en seminaristen hebben deze reeds op de laatste dag van het studiejaar morgen ontvangen, vrijdag 30 juni. Online is deze ook beschikbaar:

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar