Admissio Melle Punter en Francis Ashamole

do 15 december 2022 19:34

Maandag 12 december 2022, op de met een week uitgestelde Willibrorddag van december, hebben de seminaristen Melle Punter en Francis Ashamole hun Admissio mogen ontvangen. Dit betekent dat ze nu officieel zijn opgenomen onder de priesterkandidaten van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Melle is vierdejaars student. Hij studeerde eerst theoretische natuurkunde en is hier ook in gedoctoreerd. Totdat God hem riep om een ander pad te gaan. Francis is 4/5-dejaars en komt uit Nigeria. Hij heeft eerst enige jaren in een congregatie gezeten in Nigeria en Italië, voordat hij bij ons kwam. De plechtigheid vond plaats in de Heilige Mis in de Bedevaartkapel van het heiligdom. Zodoende konden er ook een aantal familieleden en vrienden van de twee kandidaten bij zijn. Nadien hebben we het nog gevierd tijdens een gezellige maaltijd in het seminarie/ Julianaklooster.

Eerder op de dag bij de Voortgezette vorming voor de jonge priesters en diakens heeft Liesbeth van Gool gesproken. Zij heeft de jonge priesters en diakens verteld over het nieuwe project waar zij aan mee gewerkt heeft en nu klaar is voor katholieke basisscholen: Houvast op school. Dit is een online geloofsvorming voor kinderen van groep 1 tot groep 8. Het behandeld in een vierjarige cyclus alle elementen van het kerkelijk jaar, vooral ook via veel Bijbelverhalen. Op deze wijze kan ieder kind op zijn of haar eigen niveau kennis bijgebracht worden over het katholieke geloof. Deze lesmethode is ondergebracht bij Berne Media en er zijn nu al 60 à 70 scholen die een licentie hebben en er mee werken. Het is ook goed bruikbaar in parochies, waarbij je het desgewenst nog wat kan verdiepen. Voor meer informatie zie www.houvastopschool.nl. Liesbeth van Gool is eerder ook verbonden geweest aan het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, verder doet ze, naast haar werk voor dit project, momenteel ook veel in de H. Dominicusparochie in Alkmaar.

De Willibrordlezing op het einde van de middag werd verzorgd door Mgr. Hamans. Mgr. Hamans is docent kerkgeschiedenis op het seminarie en priester van het bisdom Roermond. De lezing ging over het leven en sterven van de Heilige Titus Brandsma. De docent kerkgeschiedenis heeft ons veel extra informatie over deze recente heilig verklaarde karmeliet bij kunnen brengen. Dat maakte de lezing zeer interessant. Na de lezing is het moment benut om de Feestbundel Veritatis Gaudium ter ere van het 25-jarig jubileum van het seminarie uit te reiken aan Mgr. Hendriks. Ter ere van het 25-jarig bestaan zijn er twee boeken uitgekomen, het Foto-jubileumboek Ja, hier ben ik en een Feestbundel met artikelen van docenten en oud-docenten. Het Foto-jubileumboek is reeds op de dag zelf, 14 november, gepresenteerd en de Feestbundel dus afgelopen maandag. Mgr. Hamans is ook een van de schrijvers van de Feestbundel. Het boek is geredigeerd door Dr. Jörgen Vijgen en uitgebracht bij Betsaida.

De volgende Willibrorddag zal begin februari zijn, in januari zijn er geen lessen voor de seminaristen, maar is het de tentamenperiode. 

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar