Eerste heilige Missen Mikel Palić

Kelk ván en vóór een missionaris

gepubliceerd: dinsdag, 6 oktober 2020

Op zon­dag 27 sep­tem­ber heeft neomist Mikel Palic zijn Eerste heilige Mis gedaan in de H. Maria­kerk te Bussum, onder­deel van de pa­ro­chie van de H. Drieeen­heid Naar­den/Bussum. Na afloop van deze H. Mis kreeg hij een bij­zon­der geschenk: een kelk van een gewezen mis­sio­na­ris in Indonesië. Dins­dag 29 sep­tem­ber heeft Mikel zijn eerste heilige Mis gedaan op het Groot­semi­narie in Heiloo, in aanwe­zig­heid van alle se­mi­na­risten van ons bisdom, de rectoren, vice-rector en enige docenten.

Enkele weken voor de wij­ding van Mikel benaderde een mevrouw uit Bilthoven ons semi­na­rie. Zij had al enige jaren een kelk van een inmiddels overle­den pries­teroom in haar bezit. Haar oom was mis­sio­na­ris geweest in Indonesië. Zij wilde deze graag schenken aan een toe­koms­tig pries­ter. Bij navraag bleek Mikel nog geen kelk als geschenk te ver­wach­ten. De verbin­ding was snel gelegd: wat zou het mooi zijn om deze kelk van een oud-Neder­lands mis­sio­na­ris, die naar verre is getrokken om het geloof te ver­kon­di­gen, nu te schenken aan een mis­sio­na­ris in Neder­land, die van ‘verre’ (Kroatië) is geko­men om nu in Neder­land, missieland, het geloof te ver­kon­di­gen. Aldus geschiedde.