Seminarie-uitje ter afsluiting academisch jaar

gepubliceerd: woensdag, 8 juli 2020

Ter afslui­ting van het aca­de­misch jaar van het semi­na­rie zijn we zater­dag 27 juni met docenten en se­mi­na­risten naar de Bies­bosch en Dordrecht geweest. Transeunt diakens Mikel Palic en Juan Andres waren ook mee deze dag.

Het was een hele gezellige dag, zeker zo na een periode van Corona waarin we elkaar door de online-lessen minder had­den gezien. De se­mi­na­risten zijn nu op stage en/of vakantie tot eind au­gus­tus.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.