Sacramentsdag met processie

Aanstelling tot acoliet

gepubliceerd: zaterdag, 20 juni 2020

Donder­dag 11 juni vier­den we in Heiloo het Hoog­feest van het Aller­hei­ligst Sacra­ment. Se­mi­na­rist Juan Ignacio heeft toen in de H. Mis de aan­stel­ling tot Acoliet ont­van­gen door onze nieuwe bis­schop Mgr. Hendriks.

Na de heilige Mis in de klooster/ semi­na­rie­ka­pel hebben we een mooie Sacra­ments­pro­ces­sie door het park kunnen maken. Juan Ignacio rond deze maand zijn studie af en zal dan op itenerantie (lange stage) gaan in Zwitserland, nabij Lugano, waar hij ook verder zal gaan stu­de­ren voor een licentiaat in de theo­lo­gie (Canoniek Recht).


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.