Materialen voor Roepingenzondag

gepubliceerd: vrijdag, 24 april 2020

Hoewel gelo­vi­gen en pa­ro­chies in deze corona­tijd mis­schien wel iets anders aan hun hoofd hebben, willen we u toch vragen stil te staan bij Roepingen­zon­dag. Daartoe zijn diverse ma­te­ri­alen be­schik­baar.

Rector Jeroen de Wit: “Met uw hulp kan ook dit jaar, met de moei­lijke situatie rond het corona­vi­rus, het ma­te­ri­aal goed ingezet wor­den. En, wie weet, zal het nog wel vrucht­baarder zijn dan andere jaren. Ik geloof vast dat vele harten op dit moment meer open staan voor God, dan wanneer alles maar van een “leien dakje” gaat. Bid u met mij mee hier­voor!”

Downloads

Online Onder­schei­dings­dag

Op zon­dag 3 mei - Roepingen­zon­dag - zal er een speciaal online pro­gram­ma zijn voor jon­ge­ren (16-28) m.b.t. Roeping en Onder­schei­ding Levens­keuzen. Wilt u dit graag bekendmaken aan de jon­ge­ren in uw pa­ro­chie / ge­meen­schap? Dank u wel!

Paus­bood­schap voor Roepingen­zon­dag

Zoals ieder jaar heeft paus Fran­cis­cus weer een speciale bood­schap ge­pu­bli­ceerd voor Roepingen­zon­dag. De paus sluit in zijn schrijven dit keer aan bij een brief die hij in 2019 bij de 160ste ver­jaar­dag van de dood van de heilige pastoor van Ars aan de pries­ters schreef. Dit omdat ‘zij iedere dag hun leven beste­den aan de oproep die de Heer ten dienste van het Volk van God tot hen gericht heeft.’