Seminarist gepromoveerd aan Universiteit Wageningen

gepubliceerd: woensdag, 5 februari 2020

Se­mi­na­rist Melle Punter promoveerde maandag 3 februari 2020 tot doctor aan de Uni­ver­si­teit van Wageningen. Promotor was prof. dr. B.M. Mulder. Onder de aanwezigen bij de promotie­plech­tig­heid waren fami­lie­le­den, vrienden en bekenden, een mede-se­mi­na­rist en Mgr. Hendriks.

De promotie­plech­tig­heid vond plaats in de Aula van de Uni­ver­si­teit vlakbij het bekende hotel De Wereld waar de Duitsers zich feitelijk aan het einde van de Tweede Wereld­oor­log hebben overgegeven. De promotie­com­mis­sie bestond uit een viertal hoogleraren-opponenten die de pro­mo­ven­dus, geflankeerd door twee paranimfen, met kritische vragen bestookten. Vriendelijk doch vastberaden diende Melle ze van repliek.

De thesis ging over “The mechanics of soft porous solids: from hydrogel dynamics to fibrin compression” en was het resultaat van vier jaar onderzoek dat met deze ver­de­di­ging succesvol werd afgesloten. Voor de aca­de­mische zitting hield de pro­mo­ven­dus een ‘leken-uit­een­zet­ting’ in de Neder­landse taal, de promotie zelf was in het Engels, waarin de kandidaat zich goed wist uit te drukken.

De bij­ge­voegde stellingen gingen niet allemaal direct over het onderzoek. De laatste stelling luidde: “When a society does not acknowledge the existence of timeless thruths, then this society is bound to have a brief lifetime” en deze stelling triggerde één van de opponenten, die in een laatste vraag en stel­ling­name aangaf niet achter de zijns-filo­so­fie te staan waarvan deze stelling een uiting is.

De promotor blikte in een hartelijke en waarderende per­soon­lijke toespraak terug op de onderzoekstijd en wenste de nieuwe doctor alle goeds toe voor zijn studies en voor­be­rei­ding op het priester­schap die hij volgt op ons seminarie.

Omdat elke eerste maandag van de maand in principe de Wil­li­brorddag wordt gehouden, was het lastig om met een grotere afvaardiging van de priester­oplei­ding te komen. Ook rector Jeroen de Wit moest verstek laten gaan omdat hij voor een cursus in Rome is. Vrijdag­avond 7 februari zal hier de promotie flink worden gevierd!

Aan het einde van de zitting werd de nieuwe doctor geproclameerd en werd hij uitgenodigd de bulle te tekenen waarna het moment was aangebroken om hem te feliciteren.