Gebedsdag - Wat is roeping?

Zaterdag 2 mei - 10.30 uur - Heiloo

gepubliceerd: dinsdag, 11 februari 2020

“Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos ik u uit” - Jeremia 1:5

De vierde zondag van Pasen (3 mei) is de zondag van de Goede Herder, ook wel roepingen­zondag genoemd. De gehele wereld­kerk staat dan stil bij roepingen tot het priester­schap, het diaconaat en het religieuze leven.

“Wees niet bang!” - Jeremia 1:8

In de Bijbel lezen we over de roeping van Jeremia. Jeremia wordt door de Heer geroepen, maar Jeremia ziet dat helemaal niet zitten. “Mijn Heer, ik kan niet spreken; ik ben veel te jong” (Jeremia 1:6). De Heer antwoordt echter: “Wees niet bang voor hen, want Ik ben bij u om u te redden” (Jeremia 1:8). We zien dat God een opdracht heeft voor Jeremia en dat dit om een antwoord vraagt van hem. Maar tegelijkertijd doet God een belofte. Jeremia hoeft niet alleen te gaan. God belooft bij Jeremia te blijven!

“Ik ben bij u” - Jeremia 1:8

De priester­stu­denten op het seminarie kunnen zich misschien herkennen in Jeremia. Priester worden is niet natuurlijk niet zomaar wat en kan heel wat vragen oproepen: “Kan ik dit wel?” “Zullen de mensen wel naar me luisteren?” Maar door het avontuur met God aan te gaan en in gebed met Hem verbonden te blijven mogen de studenten steeds weer bemerken dat God wer­ke­lijk met hen meetrekt en hen niet in de steek laat.

Van harte welkom op de gebedsdag

Ver­schil­lende van de priester­stu­denten zullen met roepingen­zondag naar de parochies gaan om te vertellen over hun roeping en om gebed te vragen. De jaarlijkse gebedsdag op het seminarie zal ook in dat weekend zijn, op zaterdag 2 mei. Mgr. van Burgsteden, emeritus hulp­bis­schop van Haarlem-Amsterdam, zal voorgaan in de Eucha­ris­tie­vie­ring. In het middag­pro­gramma gaat rector Jeroen de Wit verder in op het thema van de dag: ‘Wat is roeping?’ Ook het prachtige muzikaal intermezzo van de se­mi­na­risten dat inmiddels een traditie is geworden zal niet ontbreken. Eenieder is van harte welkom!

Aanmelden

  • Men kan zich per e-mail of telefonisch aanmelden:
  • Aanmelding graag vóór maandag 20 april
    onder vermelding van het aantal personen i.v.m. de praktische voor­be­rei­dingen

Vervoer

  • Open­baar vervoer: De se­mi­na­risten bieden de bezoekers om 10.00 uur en 11.00 uur een lift aan met de auto. Graag opgave vooraf. Verzamelpunt is naast het perron, vóór restaurant Rails, Stationsweg 89a. Op het einde van de dag brengen zij eenieder graag ook weer terug naar het station.
  • Ophaaladres: Indien bezoekers een taxi willen bestellen om zich na afloop op te laten halen, dan is het adres van het Juliana­klooster: Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo.

Pro­gram­ma

In Oesdom en Bede­vaartkapel Heiligdom

10.15 uur: Ontvangst in Oesdom
10.30 uur: Gelegenheid tot rondleiding over het bede­vaart­ter­rein door pater Wijers, vertrekpunt is het Oesdom
10.30 uur: Biecht­gele­gen­heid in de Bede­vaartkapel tot 12.00 uur
11.25 uur: Rozen­krans­ge­bed in de Bede­vaartkapel
12.00 uur: Pontificale H. Mis in de Bede­vaartkapel, hoofd­cele­brant Mgr. J.G.M. van Burgsteden
Aansluitend: Mariaprocessie

In Juliana­klooster

13.30 uur: Lunchpauze (gaarne lunchpakket meenemen; soep, koffie en thee worden geserveerd)
14.30 uur: Rector J.C.J. de Wit: Woord van welkom & Lezing: ‘Wat is roeping?’
15.10 uur: Pauze
15.40 uur: Getuigenis van se­mi­na­rist met muzikaal intermezzo
16.00 uur: Aanbidding - Vespers in de seminariekapel
16.45 uur: Zegen

Details

datum: zaterdag 2 mei 2020
tijd: 10.30 - 17.00 uur
locatie: Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65, Heiloo
website Heiligdom:
www.olvternood.nl