Willibrorddag

Maandag 3 februari - Heiloo

gepubliceerd: donderdag, 23 januari 2020

De eerste maandag van de maand, 3 februari 2020, or­ga­ni­seert Groot­semi­narie St. Wil­li­brord een Wil­li­brorddag in het Diocesaan Centrum Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.

Pro­gram­ma

Voortgezette vorming priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten:

11.30 - 11.50 uur: Rozenhoedje in de Genadekapel
12.10 - 13.40 uur: Dhr. Paul Graas spreekt over pornografie
13.45 - 13.55 uur: Middag­ge­bed
13.55 - 14.30 uur: Lunch
14.45 - 15.30 uur: Uitwisseling over thema
→ Deelnemers graag een on­der­werp toesturen via rector@wil­li­brord­semi­narie.nl

Voortgezette vorming priesters:

15.45 - 16.45 uur: Gesprek met de bisschop

Alle genodigden:

17.00 - 18.00 uur: Wil­li­brordlezing: Dr. Samuel Marcantognini over zijn proef­schrift in de liturgie­weten­schappen: De post­con­ci­liaire li­tur­gische her­vor­ming in Nederland. Aanvaarding, ont­wik­ke­ling, evaluatie en vooruitzichten voor de toekomst.
18.15 uur: Vespers en Heilige Mis
19.15 uur: Warme buffet­maal­tijd

Aanmelden

Wilt u zich in verband met de logistieke voor­be­rei­dingen vóór maandag 27 januari opgeven per e-mail (evenementen@tiltenberg.org) onder vermelding van alle benodigde informatie:

  1. Lunch: ja/nee
  2. Warme buffet­maal­tijd: ja/nee
  3. Indien u dieetwensen heeft, wilt u dit dan aan ons doorgeven?

Wij verzoeken u vriendelijk te parkeren op de parkeer­plaats aan de Kapellaan.