Willibrord Magazine - Kerstmis

gepubliceerd: dinsdag, 17 december 2019

De kersteditie van ons Wil­li­brord Magazine is weer verzonden aan donateurs en leden van de gebedskring. Wij wensen u veel leesplezier.

 

“Beste leden van onze Gebedskring en andere lezers van het Wil­li­brordmagazine,

Fijn dat ik u wat mag schrijven. Wat hebben we een mooie diaken­wijding gehad afgelopen 16 november in Heiloo! Vier mannen die hun leven hebben toegewijd aan God, aan de verkondiging van het Evangelie en het dienstwerk in de liturgie en maat­schappij als (transeunt) diaken. Drie van hen uit het buitenland, mis­sio­na­rissen dus: Javier, Juan Andres en Mikel, en één van eigen bodem: Bert, die notabene blind is. Ja, God gaat een bijzondere weg met mensen.

De viering was ook zo mooi door de speciale zang: die werd dit keer door vier seminaristen verzorgd o.l.v. muziekdocent Alvaro Rodriguez Luque. Dit bracht de liturgie echt dicht bij de mensen, en er was hierdoor ook veel participatie. De volle Bede­vaartkapel vierde in zijn geheel mee.

Wijdingen als deze tonen aan dat ons gebed om roepingen niet voor niets is, integendeel. Ook de hele november­maand heeft in het teken van het gebed om roepingen gestaan, de eerste week op voorspraak van de H. Wil­li­brord met alle bisdommen, en de hele verdere maand in combinatie met veel mensen in Polen, ook op voorspraak van de Eerste vijf Poolse martelarenbroeders. Laten wij weer veel van dit gebed verwachten.

Verder moeten we ook erop uit trekken, op missie, we moeten een missio­naire kerk zijn. Met de jongeren van het Heiligdom O.L.V. ter Nood zijn we vrijdag 13 december al op missie geweest in Alkmaar met de speciale versie van Meet & Greet the Lord: on Mission! De seminaristen waren hier ook bij, en op 24/25 maart zullen alle seminaristen deelnemen aan de conferentie in Oudenbosch met priester Mallon uit Canada: De Missio­naire Parochie, Als God Renoveert. In het volgende Wil­li­brordmagazine berichten wij u hier graag verder over. Voor nu wensen wij u eerst: een heel Zalig Kerstmis en veel zegen voor het nieuwe jaar! Veel dank ook voor uw gebed en steun in het afgelopen jaar.

Rector J. de Wit”

Meer informatie