Dr. Samuel Marcantognini

Docent van het seminarie promoveert in de liturgie

gepubliceerd: vrijdag, 13 december 2019
In Padua kort na de verdediging
In Padua kort na de verdediging
Vandaag bij de koffie op het seminarie
Vandaag bij de koffie op het seminarie

Afgelopen dinsdag is docent en priester Samuel Marcantognini in Padua (Italië) gepromoveerd tot doctor in de Theologie, met als specialisatie de Liturgische pastoraal. Zijn proef­schrift ging over de ont­wik­ke­lingen in de liturgie in Nederland na het Tweede Vaticaans Concilie.

Er was bij zijn gehoor tijdens de verdediging veel interesse voor dit onderwerp. Er is hem gelijk aangeboden om het in het Italiaans uit te laten komen. Het is de bedoeling dat ook een Neder­landse vertaling zal volgen. Hij is geslaagd met Summa Cum Laude.

Het proef­schrift (de dissertatie) is afgelopen dinsdag 10 december verdedigd aan het Instituut van Liturgische Pastoraal (Abbazia di San Giustina) dat geïncorporeerd is in het Pauselijk Atheneum Sant' Anselmo in Rome. Promotor was professor Gianni Cavagnoli. De titel luidt: “La riforma liturgica postconciliare in Olanda. Accoglienza, evoluzione, valutazione e prospettive per il futuro” (De post­con­ci­liaire liturgische her­vor­ming in Neder­land. Aanvaarding, ont­wik­ke­ling, evaluatie en vooruit­zichten voor de toekomst).

Naast docent Liturgie aan ons seminarie is Dr. Marcantognini ook pastoor van de Matteüsparochie van Hoorn en admini­strator van Westfries­land Zuid Oost. Daarnaast is hij ook lid van de priesterraad van ons bisdom. 

We feliciteren deze docent en priester van ons bisdom van harte met dit resultaat!